Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistöön kohdistunut vahinko

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun vahingonkorvausasia koskee kiinteistölle aiheutunutta vahinkoa, vahingon kärsijän eli kantajan on pääsääntöisesti nostettava korvauskanne kiinteistön sijaintipaikan alioikeudessa. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa ja ehdoton oikeuspaikka, vaan on olemassa muitakin tuomioistuimia, joissa korvauskanne saadaan nostaa.

Korvauskanne voidaan nostaa esimerkiksi luonnollista henkilöä vastaan myös tämän kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan käräjäoikeudessa. Oikeushenkilöä kuten yritystä vastaan korvauskanne voidaan nostaa myös oikeushenkilön kotipaikan käräjäoikeudessa tai sen paikan käräjäoikeudessa, jossa oikeushenkilön hallintoa pääasiallisesti hoidetaan.

Oikeuspaikkasäännösten tarkoituksena on ensisijaisesti keskittää ja helpottaa korvausasioiden käsittelyä ohjaamalla asiat sopivimpaan tuomioistuimeen. Kiinteistön sijaintipaikka on ilmeinen vaihtoehto, koska siellä on helpointa saada kiinteistöä koskevaa näyttöä. Esimerkiksi kiinteistötarkastuksen tekeminen ei edellytä tällöin jopa satojen kilometrien matkaa. Toisaalta prosessioikeudessa on pääsääntönä, että kanne on nostettava vastaajan koti- tai asuinpaikassa, koska vastaajan on tällöin yleensä helpompi puolustautua häntä kohtaan esitettyjä vaatimuksia vastaan.

Vaikka kanne olisi nostettu väärässä tuomioistuimessa, asiaa ei suinkaan jätetä heti tutkimatta. Jos saadaan selville, mikä tuomioistuin olisi kelpoinen tutkimaan asian, kanteen vastaanottanut tuomioistuin voi kanteen nostaneen vahingon kärsijän suostumuksella siirtää asian käsiteltäväksi tähän oikeaan tuomioistuimeen. Tällöin vahingon kärsijän ei tarvitse nostaa asiassa uutta kannetta, vaan asian käsittely jatkuu jo nostetun kanteen perusteella.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa