Minilex - Lakipuhelin

Ketä tilintarkastusvelvollisuus koskee?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jokaista suurta yhteisöä – kuten osakeyhtiötä, avointa yhtiötä, kommandiittiyhtiötä tai osuuskuntaa – sekä säätiötä koskee tilintarkastusvelvollisuus. Edellä mainituissa yhteisöissä on siten valittava tilintarkastaja ja toimitettava tilintarkastus jokaiselta tilikaudelta.

Tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta vain yhteisöissä, joiden pääasiallisena toimialana ei ole arvopapereiden omistaminen ja hallinta, joilla ei ole huomattavaa vaikutusvaltaa toisen kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan tai rahoituksen johtamisessa ja joissa täyttyy enintään yksi seuraavista edellytyksistä:

1)taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa
2)liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa
3)yhteisön tai säätiön palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Mikäli yhteisö tai säätiö on tarpeeksi suuri, ei HTM-tilintarkastaja tai -tilintarkastusyhteisö tilintarkastajana riitä, vaan vaaditaan KHT-tilintarkastajaa tai -yhteisöä. Tämä on tilanne silloin, kun kyse on julkisessa kaupankäynnissä olevasta yhteisöstä tai kun yhteisössä tai säätiössä täyttyy vähintään kaksi seuraavista kolmesta edellytyksestä:

1)taseen loppusumma ylittää 25 miljoonaa euroa
2)liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 50 miljoonaa euroa
3)yhteisön tai säätiön palveluksessa on vähintään 300 henkilö.

Mikäli yhteisöllä ei ole lain mukaista velvollisuutta valita tilintarkastajaa, voidaan yhtiöjärjestyksessä, yhtiösopimuksessa tai säännöissä kuitenkin määrätä tilintarkastuksesta sekä useamman tilintarkastajan valinnasta. Mikäli yhteisölle on valittu vain yksi tilintarkastaja, eikä tämä ole laissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, on tälle valittava ainakin yksi varatilintarkastaja. Mitä säädetään tilintarkastajasta, sovelletaan vastaavasti varatilintarkastajaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa