Minilex - Lakipuhelin

Kenellä on kelpoisuus kunnanvaltuustoon?

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Kunnanvaltuuston jäsenen tulee täyttää yleisen vaalikelpoisuuden kriteerit. Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on ja jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kunnallisvaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan. Samoin edellytetään, ettei henkilö ole holhouksen alainen.

Kuitenkin tietyissä asemassa toimivat henkilöt eivät voi toimia kunnanvaltuustossa. Näin ollen vaalikelpoisia kunnanvaltuustoon ovat kaikki muut yleisen vaalikelpoisuuden kriteerit täyttävät henkilöt paitsi, valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä, kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä. Samoin vaalikelpoisuus puuttuu kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilöltä sekä kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa olevalta henkilöltä, joka asemaltaan voidaan rinnastaa henkilöön, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »