Minilex - Lakipuhelin

Kenellä on kelpoisuus kunnanhallitukseen?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kunnanhallituksen jäsenen tulee täyttää yleisen vaalikelpoisuuden kriteerit. Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö jonka kotikunta kyseinen kunta on ja jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kunnallisvaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan. Samoin edellytetään, ettei henkilö ole holhouksen alainen.

Vaalikelpoisuus kunnanhallitukseen edellyttää kuitenkin lisäksi muiden kriteerien täyttymistä. Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon. Valtuustoon taas ovat vaalikelpoisia kaikki muut yleisen vaalikelpoisuuden kriteerit täyttävät henkilöt paitsi, valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä, kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä. Samoin vaalikelpoisuus puuttuu kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilöltä sekä kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa olevalta henkilöltä, joka asemaltaan voidaan rinnastaa henkilöön, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä.

Kunnanhallituksen jäseneltä on kuitenkin poissuljettu vielä enemmän virkoja ja työtehtäviä kuin valtuutetulta. Kunnanhallitukseen ei myöskään ole vaalikelpoinen kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö, kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta eikä henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa