Minilex - Lakipuhelin

Kasvinjalostajanoikeushakemusten etuoikeus määräytyy hakemuspäivän perusteella

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos usealla hakemuksella on sama hakemuspäivä, niiden keskinäinen etuoikeus määräytyy hakemuksen saapumisajan perusteella. Jos etuoikeutta ei voida ratkaista saapumisajan perusteella, hakemuksilla on sama etuoikeus. Jos kasvinjalostajanoikeuden hakija on hakenut aikaisemmin kasvinjalostajanoikeutta uusia kasvilajikkeita suojaavan kansainvälisen liiton tai Maailman kauppajärjestön jonkin jäsenen toimivaltaan kuuluvalla alueella, on hakemus katsottava tehdyksi täällä samanaikaisesti. Edellytyksenä etuoikeuden saamiselle on, että hakemus tehdään 12 kuukauden kuluessa siitä, kun aikaisempi hakemus jätettiin. Etuoikeutta tulee nimenomaisesti vaatia hakemusta tehtäessä. Toisessa valtiossa haetusta kasvinjalostajanoikeudesta on ilmoitettava, missä maassa on samalle lajikkeelle haettu kasvinjalostajanoikeutta ja milloin hakemus on tehty. Jäljennökset tästä lajiketta koskevasta aikaisemmasta hakemuksesta ja siihen liittyvistä asiakirjoista tulee toimittaa Eviralle kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä. Jäljennösten tulee olla sen viranomaisen oikeaksi todistamia, joka vastaanotti ensimmäisen kyseistä lajiketta koskevan hakemuksen. Hakijan tulee toimittaa Eviralle kahden vuoden kuluessa kyseisen etuoikeuden voimassaoloajan päätyttyä hakemuksen käsittelyä varten tarpeelliset tiedot, asiakirjat ja aineistot. Jos ensimmäinen hakemus on hylätty, hakijalle on kuitenkin myönnettävä riittävä aika toimittaa Eviralle hakemuksen käsittelyä varten tarvittavat tiedot, asiakirjat ja aineistot.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa