Minilex - Lakipuhelin

Kasvinjalostajanoikeuden loukkaus ja keskeyttämismääräyksen edellytykset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos joku loukkaa kasvinjalostajanoikeuden tuottamaa yksinoikeutta, tuomioistuin voi kieltää häntä jatkamasta tai toistamasta tekoa. Kasvinjalostajanoikeuden haltija voi siis vaatia tuomioistuimelta kieltotuomiota keskeyttääkseen kasvinjalostajanoikeuden loukkaavat teot. Kiellon käyttäminen on mahdollista myös siinä tapauksessa, että loukkaaja on toiminut vilpittömässä mielessä tai hänen tuottamuksensa on vain lievää, jolloin rangaistusta ei kuitenkaan voida rikkomuksesta tuomita. Samassa yhteydessä tuomioistuimelta voidaan pyytää keskeyttämismääräystä. Keskeyttämismääräyksellä tuomioistuin määrää lähettimen, palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjän tai muun välittäjänä toimivan palvelun tarjoajan sakon uhalla keskeyttämään kasvinjalostajanoikeutta loukkaavaksi väitetyn käytön. Jotta annetulla keskeyttämismääräyksellä olisi todellista vaikutusta, se annetaan aina sakon uhalla. Keskeyttämismääräyksen antamiselle on kaksi edellytystä, joiden olemassaolon tuomioistuin arvioi ennen määräyksen antamista. Ensimmäinen edellytys koskee määräyksen kohtuullisuusarviointia. Määräyksen antaminen ei saa olla kohtuuton ottaen huomioon kasvinjalostajanoikeuden väitetyn loukkaajan, välittäjän ja kasvinjalostajanoikeuden haltijan oikeudet. Toiseksi vaaditaan, että kasvinjalostajanoikeuden haltija nimenomaisesti hakee määräystä. Tuomioistuin ei anna keskeyttämismääräystä omasta aloitteestaan edes silloin, kun se katsoisi edellytysten täyttyvän. Ennen kieltokanteen nostamista tuomioistuin voi kasvinjalostajanoikeuden haltijan vaatimuksesta antaa keskeyttämismääräyksen, jos sen antamiselle on edellytykset ja jos on ilmeistä, että oikeudenhaltijan oikeuksien toteutuminen muutoin vakavasti vaarantuisi. Tuomioistuimen on varattava sekä sille, jolle määräystä on haettu annettavaksi, että sille, jonka väitetään loukkaavan kasvinjalostajanoikeutta, tilaisuus tulla kuulluksi. Tuomioistuin voi kuitenkin pyynnöstä antaa keskeyttämismääräyksen väliaikaisena väitettyä loukkaajaa kuulematta, jos asian kiireellisyys sitä välttämättä vaatii. Määräys on voimassa, kunnes toisin määrätään. Väitetylle loukkaajalle on määräyksen antamisen jälkeen viipymättä varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Kun väitettyä loukkaajaa on kuultu, tuomioistuimen on viipymättä päätettävä, pidetäänkö määräys voimassa vai peruutetaanko se. Jos kieltokanne myöhemmin hylätään tai jätetään tutkimatta, kasvinjalostajanoikeuden haltijalle muodostuu korvausvelvollisuus. Hänen on korvattava sille, jolle määräys on annettu, samoin kuin väitetylle loukkaajalle keskeyttämismääräyksen täytäntöönpanosta aiheutunut vahinko sekä asiassa aiheutuneet kulut. Sama velvollisuus koskee tilanteita, joissa asian käsittely jää sillensä sen vuoksi, että kantaja on peruuttanut kanteensa tai jäänyt saapumatta tuomioistuimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa