Minilex - Lakipuhelin

Käyttölupa rekisteröityyn kasvilajikkeeseen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Käyttölupa tarkoittaa, että kasvinjalostajanoikeuden haltija on antanut toiselle oikeuden ammattimaisesti käyttää suojattua lajiketta. Käyttöluvan myöntämisellä on keskeinen merkitys hyödynnettäessä suojattua lajiketta taloudellisesti. Yleensä käytöstä maksetaan omistajalle sovittu korvaus. Käyttöluvan yksityiskohdista voidaan sopia melko vapaasti sopimuskumppanien kesken, mutta ellei osapuolten välillä ole muuta sovittu, noudatetaan laissa säädettyjä pääsääntöjä.

Käyttöluvan saaja ei saa luovuttaa käyttöoikeuttaan edelleen, ellei tästä ole erikseen sovittu. Luovutuskielto on lähtökohta, jota sovelletaan aina, jos osapuolet eivät ole muuta sopineet. Lupa voi olla yleinen tai koskea vain tiettyä yksittäistapausta. Lupa on annettava etukäteen ja todistelusyistä mieluiten kirjallisesti. Jos käyttölupa kuuluu yritykselle, se saadaan kuitenkin luovuttaa yrityksen luovutuksen yhteydessä, jollei muuta ole sovittu. Käyttöluvan antaja ei siis tässä tapauksessa voi enää jälkeenpäin estää luovutusta, mutta etukäteen luovutuksen voi pätevästi osapuolten välisessä sopimuksessa kieltää.

Jos kasvinjalostajanoikeuden haltija ilmoittaa luopuvansa kasvinjalostajanoikeudestaan ja rekisteriin on merkitty lajiketta koskeva käyttölupa, Eviran on ilmoitettava asiasta käyttöluvan haltijalle kohtuullisen ajan varaamiseksi tämän oikeuksien valvomiseksi ennen kuin Evira toteaa päätöksellään kasvinjalostajanoikeuden lakanneeksi.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa