Minilex - Lakipuhelin

Käyttämättömään kasvilajikkeeseen voidaan myöntää pakkolupa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vaikka kasvinjalostajanoikeus ei velvoita lajikkeen omistajaa käyttämään lajiketta, käytännössä tavoitteena on mahdollistaa kaikkien rekisteröityjen lajikkeiden hyötykäyttö. Jos rekisteröidyn lajikkeen omistaja ei itse huolehdi lajikkeen käytöstä, riittävä käyttö voidaan taata pakkoluvalla. Tarkoituksena on yhteiskunnan etujen turvaaminen. Jos rekisteröidyn lajikkeen lisäysaineistoa ei tuoteta markkinoille yleisen edun kannalta kohtuullisin ehdoin ja elintarvikehuollon yleisiin tarpeisiin nähden riittävästi, voi se, joka haluaa käyttää lajiketta ammattimaisesti Suomessa, saada siihen pakkoluvan, jollei kasvinjalostajanoikeuden haltijan menettelyyn ole hyväksyttävää syytä. Mainitut kohtuuttomat ehdot voivat liittyä esimerkiksi lisäysaineiston toimitusehtoihin tai käyttöluvan luovuttamista koskeviin ehtoihin. Pakkolupa sisältää myös oikeuden saada kasvinjalostajanoikeuden haltijalta tarpeellinen määrä lajikkeen lisäysaineistoa. Pakkoluvan saanut hakija saa siis oikeuden käyttää toisen omistamaa kasvilajiketta pakkoluvan ehtojen mukaisesti vastiketta vastaan. Pakkolupa voidaan myöntää vain sille, jolla katsotaan olevan edellytykset hyväksyttävällä tavalla ja pakkoluvassa määrättävillä ehdoilla käyttää hyväksi kasvinjalostajanoikeuden kohteena olevaa lajiketta. Pakkolupa ei estä kasvinjalostajanoikeuden haltijaa itse käyttämästä oikeuttaan tai antamasta lajikkeen käyttölupaa. Pakkoluvan myöntää tuomioistuin, joka määrää, missä laajuudessa suojattua lajiketta saa käyttää, sekä vahvistaa vastikkeen ja muut pakkoluvan ehdot. Tuomioistuin voi kasvinjalostajanoikeuden haltijan vaatimuksesta kumota pakkoluvan tai vahvistaa sille uudet ehdot, jos oleellisesti muuttuneet olosuhteet sitä edellyttävät.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa