Minilex - Lakipuhelin

Käsittelyjulkisuus ei suoraan salli oikeudenkäynnin kuvaamista

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suulliset käsittelyt tuomioistuimissa ovat pääsääntöisesti julkisia niin, että kuka vain voi olla kuuntelemassa suullista käsittelyä. Käsittelyjulkisuus tarkoittaakin lähinnä oikeutta olla läsnä käsittelyssä kuuntelemassa sitä, kun taas käsittelyn tallentamiseen esimerkiksi nauhurilla tai kameralla tarvitaan tuomioistuimen puheenjohtajan lupa. Luvan myöntämisedellytykset ennen käsittelyn aloittamista ja käsittelyn jälkeen tapahtuvaan tallentamiseen ovat lievemmät kuin myöntämisedellytykset itse käsittelyn tallentamiseen.

Tuomioistuimen puheenjohtaja voi antaa luvan kuvata oikeussalia ja asianosaisia ennen käsittelyn alkua tai lupa voi koskea käsittelyn jälkeistä aikaa, kun tuomioistuimen ratkaisu julistetaan. Molemmissa tapauksissa edellytetään, ettei kuvaaminen aiheuta merkittävää haittaa asianosaisen tai muun kuultavan yksityisyyden suojalle eikä vaaranna hänen turvallisuuttaan. Lupaa ei myöskään myönnetä silloin, jos sen epäämiseen on muu vastaava painava syy.

Oikeudenkäynnin muun osan kuvaaminen ja tallentaminen edellyttää tiukempien edellytysten täyttymistä. Edellä mainittujen edellytysten lisäksi kuvaaminen ei saa haitata tai aiheuttaa häiriötä suulliselle käsittelylle. Itse käsittelyn tallentamiseen tarvitaan lisäksi käsittelyn aikana kuultavien henkilöiden ja asianosaisten suostumus.

Tuomioistuin voi kuvaamisen ja muun tallentamisen lisäksi rajoittaa yleisön läsnäoloa julkisessa käsittelyssä, jos se on tarpeen esimerkiksi todistajan, muun kuultavan tai asianosaisen suojaamiseksi henkeen tai terveyteen kohdistuvalta uhalta. Puheenjohtaja voi rajoittaa yleisön läsnäoloa julkisessa käsittelyssä myös, jos se on tarpeen tungoksen välttämiseksi. Samoin tuomioistuin voi kieltää alle 15-vuotiaan läsnäolon julkisessa käsittelyssä, jos läsnäolosta voi olla hänelle haittaa. Määrättäessä asian käsittely toimitettavaksi yleisön läsnä olematta voidaan yleisön läsnäoloa rajoittaa vain siltä osin kuin se on tarpeen suojattavien etujen turvaamiseksi.

Tuomioistuimen mahdollisiin omiin videotallenteisiin saa tutustua vain tuomioistuimessa, jos tuomioistuimella on tallenteen sisältö huomioon ottaen syytä olettaa, että kopion antaminen loukkaisi tallenteessa esiintyvien henkilöiden yksityisyyden suojaa. Äänitallenteista tai yksittäisistä valokuvista sen sijaan on mahdollisuus saada kopio.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]