Minilex - Lakipuhelin

Jakautumispäätöksen oikeudelliset vaikutukset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osuuskunnan kokous voi päättää erilaisista järjestelyistä yhteisön organisaation rakenteessa ja kokoonpanossa. Joissain tilanteissa toiminnan pilkkominen osiin tai toimintakokonaisuuksien yhdisteleminen toisten osuuskuntien kanssa voi johtaa jäsenten kannalta alkuperäistä järjestelyä parempaan ja hyödyttävämpään lopputulokseen. Tästä johtuen käytännössä monet samankaltaiset järjestelyn muodot, jotka ovat avoinna osakeyhtiölle soveltuvat samalla tavoin osuuskunnalle. Avainasemassa esimerkiksi jakautumista koskevassa päätöksessä on myös osuuskunnassa osuuskunnan kokous, joka on osuuskunnan päätöksentekoelimistä vaikutusvaltaisin. Seuraavaksi perehdymme niihin vaikutuksiin, joita jakautumispäätöksellä on osuuskunnan jäseniin ja muihin yhteisön sidosryhmiin.

Jakautuvan osuuskunnan jakautumispäätös korvaa jakautuvan osuuskunnan jäsenien sekä lisäosuuksien, sijoitusosuuksien, optio-oikeuksien ja muiden lisäosuuteen tai sijoitusosuuteen oikeuttavien erityisten oikeuksien omistajien jakautumisvastiketta koskevat toimet, jotka perustavat oikeuden jakautumisvastikkeeseen. Toisin sanoen päätös oikeuttaa automaattisesti kaikki osuuskunnassa minkäänlaisia oikeuksia hallinnoivat jäsenet jakaantumisvastikkeeseen ilman, että jäsenen täytyy itse menetellä tilanteessa aktiivisesti. Jakautumisvastikkeella tarkoitetaan jäsenen osuutta vanhassa yhtiössä korvaavaa vastaavaa osuutta vastaanottavasta osuuskunnasta, jolla tavallaan vastaanottava osuuskunta "ostaa" itselleen jakautuvan osuuskunnan. Kaikilla oikeudenhaltijoilla jakautuvassa osuuskunnassa on oltava oikeus jakautumisvastikkeeseen tai niin vaatiessaan osuutensa lunastamiseen.

Jakautumisessa perustettavaan osuuskuntaan korvaa jakautumissuunnitelma myös vastaanottavan osuuskunnan perustamiskirjan. Toisin sanoen erityistä perustamiskirjaa ei vastaanottavaan osuuskuntaan tarvitse laatia. mikäli vastaanottava osuuskunta on olemassa jo valmiiksi, eikä sitä siis perusteta jakautumisen yhteydessä, niin tällöin sillä on myös ennestään oma perustamiskirjansa, joka luonnollisesti jakautuvan osuuskunnan on hyväksyttävä olemassa oleva perustamiskirja, jotta jakautuminen voisi toteutua. Mikäli osuuskunnan jakautumista ei hyväksytä jakautumissuunnitelman mukaisesti muutoksitta kaikissa jakautumiseen osallistuvissa osuuskunnissa, jakautuminen raukeaa.  Yhtäkään osuuskuntaa ei voida pakottaa hyväksymään liittämistä toiseen osuuskuntaan tai toisen osuuskunnan liittämistä itseensä.

Päätös jakautumisen hylkäämisestä tai jakautumisen raukeaminen on viipymättä ilmoitettava rekisteröitäväksi, kuten myös luonnollisesti myönteinen jakautumispäätös. Myönteisessä tilanteessa tosin päätös voidaan rekisteröidä vasta osuuskuntalain mukaisella menettelyllä täytäntöönpanovaiheessa. Sellaisella jakautuvan osuuskunnan jäsenellä, joka ei ole kannattanut jakautumispäätöstä, on oikeus erota osuuskunnasta ja oikeus osuusmaksun palautukseen siten kuin laissa tarkemmin säädetään. Jäsen on oikeutettu tähän vain äänestettyään jakautumispäätöstä tehtäessä kielteisesti ja vaadittuaan osuutensa ja muiden taloudellisten oikeuksiensa lunastamista jakautumisesta päättävässä jakautuvan osuuskunnan kokouksessa. Käytännössä lunastusvaatimus tulisi tehdä 30 päivän kuluessa päätöksestä, mutta mahdotonta ei lunastusasiaa ole saada järjestymään myöskään myöhemmin.

Mikäli nimittäin jäsenyys päättyy myöhemmin kuin 30 päivän kuluttua jakautumispäätöksestä, sovelletaan osuudesta maksetun määrän palautukseen vastaanottavan osuuskunnan jäseniä koskevia lain säännöksiä ja osuuskunnan sääntöjen määräyksiä. Tällöin osuuden lunastamista on vain vaadittava vastaanottavalta osuuskunnalta. Sama koskee palautusta silloin, kun jäsen on kannattanut jakautumispäätöstä. Käytännössä kuitenkin jäsen voi vaatia aina tilanteessa, jossa hän on vastustanut jakautumispäätöstä ja jakautuminen tapahtuu toimivaan osuuskuntaan osuuksiensa lunastamisesta. Lunastusvaatimus on tällöin tehtävä jakautumisesta päättävässä osuuskunnan kokouksessa tai jätettävä lunastusvaatimus kokouksen tietoon todisteellisesti ennen kokousta.

Osuuskunnan jakautumispäätöksellä on siis vaikutuksia ennen kaikkea sekä jakautuvan, että vastaanottavan osuuskunnan jäseniin. Lakiin onkin jätetty jakautuvan osuuskunnan jäsenille kattavat mahdollisuudet vaatia osuuksiensa lunastamista tilanteessa, jossa he ovat vastustaneet jakautumispäätöstä. Vastustaminen onkin yleensä edellytys lunastamisvaatimuksen esittämiselle lukuunottamatta tilannetta, jossa jäsen päättää erota osuuskunnasta ja irtisanoo jäsenyytensä asianmukaisesti. Lisätietoa aiheesta saat soittamalla lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa