Minilex - Lakipuhelin

Erityisjälkisäädös ja sen täytäntöönpano

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Erityisjälkisäädös eli legaatti on pantava täytäntöön jakamattomasta pesästä niin pian kuin se on mahdollista ilman, että siitä aiheutuu haittaa sellaiselle taholle, jonka oikeus on riippuvainen pesän selvityksestä. Erityisjälkisäädös on sellainen testamentin määräys, jolla annetaan saajalle tietty esine omistusoikeuksin, tietty arvomäärä tai muu kuin omistusoikeus, esimerkiksi käyttöoikeus omaisuuteen. Erityisjälkisäädöksen saaja ei ole kuolinpesän osakas, ellei testamentista voida muuta tulkita. Jos perinnönjako kuitenkin toimitetaan ennen kuin erityisjälkisäädös on täytetty tai siihen tarvittava omaisuus laitettu erityiseen hoitoon, osakkaat vastaavat siitä, että jälkisäädös pannaan täytäntöön niin kuin jakoa ei olisi toimitettu. Jos perillisen tai testamentin saajan on täytettävä jälkisäädös, tulee hänen panna se täytäntöön saatuaan omaisuuden haltuunsa. Mikäli hänen laiminlyönnistään johtuu, ettei hän ole saanut tätä omaisuutta haltuunsa, hän joutuu korvaamaan tästä aiheutuvan vahingon. Kun erityisjälkisäädös tarkoittaa tiettyä omaisuutta on sen saajalla oikeus saada osakseen myös tämän omaisuuden tuotto, ellei testamentista muuta johdu. Hänen tulee kuitenkin suorittaa omaisuudella olleet tarpeelliset kustannukset ennen kuin omaisuus annetaan hänelle, mikäli nämä kustannukset eivät ole aiheutuneet pesän selvityksestä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa