Minilex - Lakipuhelin

Arvo-osuusjärjestelmä vaihtoehtona osakeluettelon pitämiselle

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ennen digitaalista aikaa kun henkilö osti itselleen osakkeen, tuli hänen saada osakkeen luovuttaneelta niin sanottu osakekirja, joka toimi todisteena osakeomistuksesta. Osakekirjoja voidaan toki käyttää ja käytetäänkin yhä, mutta toinen vaihtoehto kirjalliselle järjestelylle on arvo-osuusjärjestelmä, josta enemmän asiaa seuraavaksi. Arvo-osuusjärjestelmän kautta pidetään kirjaa muun muassa osakkeiden omistuksesta ja omistuksessa tapahtuvista muutoksista. Arvo-osuusjärjestelmää Suomessa ylläpitää Euroclear Finland Oy.

Osakeyhtiölain mukaan yhtiön hallituksen on pidettävä luetteloa osakkeista ja osakkaista, mikäli yhtiön osakkeita ei ole liitetty arvo-osuusjärjestelmään. Osakekirjan luovuttamisen lisäksi yhtiön tulee tällöin pitää sekä niin sanottua osakeluetteloa, että osakasluetteloa. Osakeluetteloon on kirjattu kaikki yhtiön osakkeet ja niiden omistajat tietoineen. Osakasluetteloon taas on kirjattu aakkosjärjestyksessä kaikki yhtiön osakkeenomistajat ja heidän omistusosuutensa yhtiössä. Arvo-osuusjärjestelmä on muuttanut osaltaan näitä kirjaamisvaatimuksia niiden yhtiöiden tapauksessa, jotka järjestelmään ovat liittyneet. Yhtiön osakkeiden littäminen osaksi arvo-osuusjärjestelmää on siten vaihtoehto osake- ja osakasluetteloiden itsenäiselle ja kirjalliselle pitämiselle.

Mikäli yhtiön osakkeet on kirjattu arvo-osuusjärjestelmään, ei yhtiöllä ole lainkaan osakekirjoja eikä osakeluetteloa. Yhtiön osakkeiden kuulumisesta arvo-osuusjärjestelmään tulee määrätä yhtiöjärjestyksessä, mikä tarkoittaa sitä, että päätös siirtää yhtiö osaksi arvo-osuusjärjestelmää vaatisi määräenemmistöpäätöksen eli 2/3 yhtiökokouksen äänistä. Mikäli yhtiön osake on julkisen kaupankäynnin kohteena, tulee osakkeen lähtökohtaisesti olla liitetty arvo-osuusjärjestelmään, mutta yksityinen osakeyhtiö voi kyseisestä järjestelmästä aivan hyvin pidättäytyä. Yhtiön ei kuitenkaan tarvitse arvo-osuusjärjestelmää käyttääkseen olla julkisesti noteerattu yhtiö.

Yhtiön osake poistetaan arvo-osuusjärjestelmästä poistamalla järjestelmään kuulumista koskeva merkintä yhtiöjärjestyksestä ja rekisteröimällä päätös. Päätöksenteon yhteydessä on päätettävä myös niin sanotusta ilmoittautumisajasta, jonka kuluessa osakkeet on rekisteröitävä arvo-osuusjärjestelmään. Tähän päätökseen tarvitaan myöskin vastaava määräenemmistö kuin arvo-osuusjärjestelmään liittämistä vartenkin. Arvo-osuusjärjestelmästä seuraa muutamia huomionarvoisia seikkoja. Ensinnäkin vain osakkeenomistajat, joiden omistus on kirjattuna järjestelmään kahdeksan päivää ennen yhtiökokousta ovat lähtökohtaisesti oikeutettuja osallistumaan siihen. Toisaalta vain sellainen osakkeenomistaja, jonka omistus on osingon tai muun varojen jaon toteuttamispäivänä kirjattu arvo-osuustilille on oikeutettu osinkoon tai muuhun varojenjakoon yhtiöstä. Kaikki osakkeenomistajan osakkeet, jotka luovuttanut yhtiö kuuluu arvo-osuusjärjestelmään, kirjataan osakkeenomistajan arvo-osuustilille.

Arvo-osuus järjestelmään kuulumisesta seuraa myös liittyminen automaattisesti pidettävään arvopaperikeskuksen sähköiseen osakasluetteloon, jolloin osakeyhtiön ei tarvitse pitää myöskään osakasluetteloa itse. Toisaalta perustettavan yhtiön tai sitten jo perustetun yhtiön osakeannilla luovuttamien uusien osakkeiden kohdalla kyseiset osakkeet kirjataan niin sanottuun odotusluetteloon, josta osakkeet voidaan siirtää varsinaisille arvo-osuustileille heti kun perustettava yhtiö tai perustetun yhtiön uudet osakkeet on rekisteröity ja merkitty asianmukaisesti. Mikäli arvo-osuusjärjestelmä herättää lisäkysymyksiä, niin tietoa saat soittamalla aiheesta lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa