Minilex - Lakipuhelin

Anonyymi todistaminen ja oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Anonyymi todistaminen tarkoittaa, ettei todistajan henkilöllisyyttä tai yhteystietoja paljasteta. Anonyymin todistajan henkilöllisyys ja yhteystiedot ovat salaisia eli niitä ei kerrota julkisesti.

Hakijalla, valittajalla ja muulla, jonka etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, on oikeus saada tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, jos se on voinut tai voi vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Asianosaisella, hänen edustajallaan tai avustajallaan ei kuitenkaan ole oikeutta saada tietoa asiakirjoista, jotka koskevat päätöstä hakemukseen anonyymistä todistamisesta tai jotka liittyvät tätä koskevaan valmisteluun. Heillä ei myöskään ole oikeutta näitä koskeviin oikeudenkäyntiasiakirjoihin sisältyviin salassa pidettäviin tietoihin, joiden avulla anonyymin todistajan tai sellaiseksi vaaditun henkilöllisyys voisi paljastua.

Salassa pidettäväksi asiakirjaksi on luokiteltu hakemus anonyymista todistamisesta päättämiseksi, hakemuksen valmisteluun liittyvät asiakirjat, anonyymin todistajan henkilöllisyyden paljastamista koskevaan asiaan liittyvät asiakirjat sekä näitä koskevat oikeudenkäyntiasiakirjat, jollei toisin säädetä. Anonyymin todistajan henkilöllisyyttä tulee varjella oikeudenkäynnin jokaisessa vaiheessa salassapitovelvollisuuden takia. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa