Minilex - Lakipuhelin

Anonyymi todistaminen ja oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Anonyymitodistaminen tarkoittaa, ettei todistajan henkilöllisyyttä tai yhteystietoja paljasteta. Anonyymitodistajan henkilöllisyys ja yhteystiedot eivät ole julkisia.

Hakijalla, valittajalla ja muulla, jonka etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, on oikeus saada tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, mikä on voinut tai voi vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Asianosaisella, hänen edustajalla tai avustajalla ei kuitenkaan ole oikeutta saada tietoa anonyymistä todistamisesta päättämisestä koskevaan hakemukseen tai valmisteluun liittyviin asiakirjoihin eikä näitä koskeviin oikeudenkäyntiasiakirjoihin sisältyviin salassa pidettäviin tietoihin, joiden avulla anonyymin todistajan tai sellaiseksi vaaditun henkilöllisyys voisi paljastua.

Salassa pidettäväksi asiakirjaksi on luokiteltu hakemus anonyymista todistamisesta päättämiseksi, hakemuksen valmisteluun liittyvät asiakirjat, anonyymin todistajan henkilöllisyyden paljastamista koskevaan asiaan liittyvät asiakirjat sekä näitä koskevat oikeudenkäyntiasiakirjat, jollei toisin säädetä. Anonyymitodistajan henkilöllisyyttä tulee varjella oikeudenkäynnin jokaisessa vaiheessa salassapitovelvollisuuden takia. Mikäli jokin asia jäi mietityttämään, voit kääntyä lakimiespuhelimen puoleen. 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa