Minilex - Lakipuhelin

Alaikäisen oikeudenkäyntikulut

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Alaikäinen on oikeudenkäynnissä asianosaisena esimerkiksi silloin, kun kysymys on lapsen elatusta koskevasta asiasta. Alaikäinen voi olla asianosainen myös isyyttä koskevissa asioissa. Alaikäiseen sovelletaan samoja säännöksiä oikeudenkäyntikulujen osalta kuin täysi-ikäiseenkin, minkä vuoksi alaikäinen voi hävitessään jutun joutua yleisen oikeudenkäyntikulujen kohdennusperiaatteen mukaan vastaamaan sekä omista että vastapuolensa oikeudenkäyntikuluista.

Lapsen huoltajalla tai muulla laillisella edustajalla on oikeus nostaa kanne lapsen puolesta elatusapuasiassa. Elatusapuoikeudenkäynnissä lapsen vastapuolena on hänen niin sanottu etävanhempansa. Korkein oikeus on katsonut, ettei elatusapujutun hävinnyttä lasta voida velvoittaa korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikuluja.

Isyyden vahvistamista koskevassa asiassa lapsi voi olla kantajana ja myös hävitä oikeudenkäynnin. Isyyden vahvistamista koskevissa oikeudenkäynneissä kukin asianosainen vastaa kuitenkin pääsääntöisesti omista oikeudenkäyntikuluistaan. Myös isyyden kumoamista koskevissa asioissa alaikäinen voi olla kantajana. Kyse on kuitenkin lapsen etua koskevasta asiasta eli asiasta, jossa sovinto ei ole sallittu, minkä vuoksi kukin asianosainen vastaa näissäkin asioissa pääsääntöisesti omista oikeudenkäyntikuluistaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa