Minilex - Lakipuhelin

Ylivoimainen este velkojan viivästyksen syynä


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Velkoja ei voi vapautua vastuustaan viivästystapauksessa henkilökohtaisen esteen, kuten lomamatkan tai muun sellaisen, vuoksi. Kuitenkin, jos viivästyksen syy ei ole velkojassa, hän vapautuu viivästysvastuusta. Tällainen vapautumisperuste on ylivoimainen este. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista velkojasta johtumatonta estettä, jota velkoja ei voi voittaa. Tällainen voi olla esimerkiksi maksuliikenteen keskeytyminen tai lakko. Jos velkoja joutuu viivästykseen ylivoimaisen esteen vuoksi, hän ei siis tällöin joudu kärsimään viivästysseuraamuksia.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa