Minilex - Lakipuhelin

Velallisten yhteisvastuu velasta


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Yhteisvelallisuus, tai yhteisvastuu velasta, tarkoittaa sitä, että saman suorituksen täyttämisestä on vastuussa useampi velallinen yhtäaikaisesti. Velkoja voi tällöin vaatia koko suorituksen täyttämistä keneltä tahansa velallisilta vaatimatta ensin jokaiselta velalliselta vain hänen omaa osaansa velasta. Velkojan intressissä luonnollisesti on se, että velallisella on sekä kyky, että halu täyttää suoritus. Siksi velkoja pyrkii vaatimaan suoritusta ensisijassa siltä velalliselta, joka on kaikkein maksukykyisin. Se, jolta velkoja päättää suoritusta vaatia, on velvollinen täyttämään sen kokonaan. Velkojan vaatimuksen perusteella velallisen tekemä suoritus tulee tällöin jokaisen yhteisvelallisen eduksi.

Eri asia on se, että suorituksen tehnyt velallinen saa takautumis- eli regressioikeuden muihin yhteisvelallisiin nähden. Velan kokonaisuudessaan maksanut velallinen saa siis vaatia oman osuutensa ylittävää osaa muilta velallisilta. Suorituksen kokonaisuudessaan tehneellä velallisella on myös tällöin oikeus päättää keneltä mahdollisesti useammista jäljelle jääneistä kanssavelallisilta hän suoritusta vaatii.

Yhteisvastuu on pääsääntö niissä tapauksissa, joissa velallisasemassa on useampi henkilö.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa