Minilex - Lakipuhelin

Luontoissuoritusvaatimus on velkojan oikeussuojakeino


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Luontoissuoritus tarkoittaa sitä, että velallisen on täytettävä velvoitteensa sopimuksen mukaisesti. Jos velvoite on esimerkiksi maalauksen tekeminen, luontoissuoritus on nimenomaan maalauksen tekeminen ja luovuttaminen sovitusti. Tällöin ei pelkkä rahalla korvattava suoritus ole mahdollinen, paitsi milloin velvoitteen sisältö on nimenomaisesti rahasuoritus. Velkojalla on pääsäännön mukaan oikeus vaatia juuri sopimuksen mukaista suoritusta, oli se sitten tietty työsuoritus tai erityisesine.

Velkojan oikeuden pakkotäytäntöönpano voi kuitenkin olla joskus hankalaa luontoissuorituksena. Voi esimerkiksi olla, että velallisella ei enää ole sopimuksen kohteena olevaa tavaraa. Oikeutta luontoissuoritukseen voivat rajoittaa muutkin seikat. Esimerkiksi epätarkoituksenmukaisuus ja kohtuuton haitta velallisen puolella voivat olla seikkoja, joiden nojalla velkojan vaatimus suorituksen täyttämisestä luontoissuorituksena estyy. Tällöinkin luonnollisesti muut velkojan oikeussuojakeinot tulevat käytettäviksi. Velallinen voi joutua esimerkiksi vahingonkorvausvastuuseen velkojalle aiheutuneista vahingoista.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa