Minilex - Lakipuhelin

Viivästyskoron laskentaperuste


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Viivästyskoron määrä on sidottu markkinoiden vaihteluihin. Vuotuinen viivästyskorko on seitsemän prosenttiyksikköä korkeampi kuin kulloinkin voimassa oleva viitekorko. Tämä on lain olettama, eli myös tästä on mahdollista sopia toisin. Viivästyskorko voidaan esimerkiksi sitoa varsinaisen koron määrään tai sopia kiinteästä korkomäärä.

Koska viivästyskorkoa on maksettava vain viivästyneelle määrälle, on viivästyskoron laskuperusteena vain se osuus velkapääomasta, joka on viivästynyt – siis se osa, jota velkoja ei ole saanut velalliselta eräpäivään mennessä. Viivästyskorko ei kuitenkaan ole korkoa korolle. Kertynyttä viivästyskorkoa ei lisätä vuosittain siihen summaan, joka on viivästyskoron perusteena. Maksamatta jätetty varsinainen korko voi toki olla viivästyskoron laskuperusteena ja tältä osin viivästyskorko on korkoa korolle. Myös myöhästynyt tuottokorkoerä voi olla perusteena viivästyskorolle.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa