Minilex - Lakipuhelin

Velvoitteen riittävä määrittely oikeustoimissa


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Pätevän velvoitteen syntyminen ei edellytä tarkkaan määriteltyä velvollisuutta. Riittävää on, että osapuolet ovat sopineet ainakin olennaisimmilta osiltaan suoritusvelvollisuuksista. Avoimeksi jätettyä velvoitetta on mahdollista myös täydentää jälkeenpäin. Tällaista velvoitetta kutsutaan täydentämisenvaraiseksi.

Täydentämisenvaraisuuteen sisältyy kuitenkin huomattavia riskejä, sillä ongelmaksi voi muodostua muun muassa kysymys siitä, kuka saa velvoitetta täydentää ja millä lailla. Joskus lainsäätäjä on kuitenkin tähän varautunut ottamalla lakiin säännöksiä siitä, miten velvoitetta voidaan täydentää. Esimerkiksi kaupan osalta on laissa nimenomaiset säännökset hinnan määräytymisestä. Usein tällainen säännös on kuitenkin hyvin joustava jättäen tuomioistuimelle harkintavaltaa. Luonnollisesti tällaisessa tilanteessa osapuolten riski siitä, että sopimusta tulkitaan tavalla, jota toinen ei esimerkiksi ole tarkoittanut, kasvaa. Täydellinen molemminpuolisten velvoitteiden määrittely on siis luonnollisesti ensisijaista.

Lisäksi, mikäli täydentämisenvarainen velvoite perustuu niin epäselvään tai avoimeen sopimukseen, ettei täydentäminenkään voi tulla kyseeseen, katsotaan, ettei pätevää sopimusta ollut syntynytkään.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »