Minilex - Lakipuhelin

Velkojien kuuleminen velkajärjestelyssä


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Suurimman osan velkajärjestelyn myöntämisen ja maksuohjelman vahvistamisen kannalta tarpeellisista tiedoista tuomioistuin saa velalliselta itseltään. Velkajärjestelyä hakevan velallisen tulee muun muassa esittää selvitys velan ottamisen syistä sekä tuloista ja varoista, joilla velat oli tarkoitus maksaa takaisin, sekä seikoista, jotka ovat aiheuttaneet hänen maksukyvyttömyytensä. Velallisen lisäksi tuomioistuimella on kuitenkin lain mukaan oikeus hankkia tietoja ja lausumia myös muista lähteistä.

Velkajärjestelyvelallisen velkojien oikeusturva velkajärjestelyasiasta päätettäessä turvataan lain säännöksellä, jonka mukaan tuomioistuin voi ennen kuin se päättää velkajärjestelyn aloittamisesta varata yhdelle tai useammalle velkojalle tilaisuuden määräajassa antaa lausumansa velkajärjestelyhakemuksesta. Velkoja voidaan myös kutsua oikeuden istuntoon kuultavaksi. Vastaavalla tavalla tietoja voidaan hankkia velallisen velasta takauksen antaneelta, vakuuden asettaneelta sekä kanssavelalliselta. Kyseinen lain säännös myös parantaa tuomioistuimen tiedonsaantimahdollisuuksia.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa