Minilex - Lakipuhelin

Velkojien kuuleminen velkajärjestelyssä


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Suurimman osan velkajärjestelyn myöntämisen ja maksuohjelman vahvistamisen kannalta tarpeellisista tiedoista tuomioistuin saa velalliselta itseltään. Velkajärjestelyä hakevan velallisen tulee muun muassa esittää selvitys velan ottamisen syistä sekä tuloista ja varoista, joilla velat oli tarkoitus maksaa takaisin, sekä seikoista, jotka ovat aiheuttaneet hänen maksukyvyttömyytensä. Velallisen lisäksi tuomioistuimella on kuitenkin lain mukaan oikeus hankkia tietoja ja lausumia myös muista lähteistä.

Velkajärjestelyvelallisen velkojien oikeusturva velkajärjestelyasiasta päätettäessä turvataan lain säännöksellä, jonka mukaan tuomioistuin voi ennen kuin se päättää velkajärjestelyn aloittamisesta varata yhdelle tai useammalle velkojalle tilaisuuden määräajassa antaa lausumansa velkajärjestelyhakemuksesta. Velkoja voidaan myös kutsua oikeuden istuntoon kuultavaksi. Vastaavalla tavalla tietoja voidaan hankkia velallisen velasta takauksen antaneelta, vakuuden asettaneelta sekä kanssavelalliselta. Kyseinen lain säännös myös parantaa tuomioistuimen tiedonsaantimahdollisuuksia.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa