Minilex - Lakipuhelin

Velkojan tiedonsaantioikeus


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Velkojalla on maksuohjelman toteutusvaiheessa oikeus tiettyjen velallista koskevan tietojen saamiseen. Tämän tiedonsaantioikeutensa turvin velkojan on mahdollista seurata ohjelman toteuttamista ja siihen vaikuttavien seikkojen kehitystä.

Velkojalla on maksuohjelman nojalla oikeus salassapitosäännösten estämättä saada veroviranomaiselta velkajärjestelyn kannalta tarpeelliset velallisen verotusta koskevat tiedot. Lisäksi velkojalla on oikeus työvoimaviranomaisen tietoihin siitä, onko velallinen ilmoittautunut työvoimatoimistoon, onko hänelle tarjottu työtä ja onko hän kieltäytynyt työstä.

Jos erityistä syytä ilmenee, myös ulosottoviranomainen voi maksuohjelman aikana selvittää velallisen taloudellista asemaa.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa