Minilex - Lakipuhelin

Maksuohjelman raukeamisen ja muuttamisen hakeminen


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Vahvistetun maksuohjelman raukeamista ja muuttamista haetaan toimivaltaiselta tuomioistuimelta kirjallisesti. Muuttamista tai raukeamista koskeva hakemus tulee tehdä tuomioistuimelle ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun hakemuksen peruste on tullut velallisen tai velkojan tietoon.

Maksuohjelman muuttamista koskeva hakemus tulee aina tehdä maksuohjelman voimassaoloaikana. Sama koskee myös velallisen itsensä tekemää hakemusta maksuohjelman raukeamisesta.

Velkojan hakiessa maksuohjelman raukeamista, tulee hakemus tehdä viimeistään kahden vuoden kuluessa siitä, kun maksuohjelman määrämä maksuvelvollisuus on täytetty. Maksuohjelman muuttamis- tai raukeamisasiaa käsiteltäessä sekä velallista, että niitä velkojia, joita tuomioistuin pitää tarpeellisena kuulla, on kuultava.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa