Minilex - Lakipuhelin

Konkurssin vaikutus maksuohjelmaan


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Velkajärjestelyssä vahvistettu maksuohjelma ei muodosta estettä velkajärjestelyvelallisen asettamiselle konkurssiin. Vahvistetun maksuohjelman asemasta konkurssimenettelyssä säädetään velkajärjestelylaissa.

Velkajärjestelyvelallisen asettaminen konkurssiin maksuohjelman keston aikana johtaa suoraan lain nojalla maksuohjelman raukeamiseen. Alkavassa konkurssissa toimitaan tämän jälkeen kuin maksuohjelmaa ei olisi vahvistettu. Velkojan oikeus konkurssissa määräytyy siten velkojan ja velallisen alkuperäisen oikeussuhteen ehtojen mukaan.

Tuomioistuin voi kuitenkin tapauskohtaisten erityisten syiden perusteella määrätä, ettei maksuohjelma konkurssin vuoksi raukea, kun pääosa veloista on jo maksuohjelman mukaisesti maksettu.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa