Minilex - Lakipuhelin

Velkojan viivästys velvoitteen täyttämisessä


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Velkojan viivästyksestä on kyse silloin, kun velvoitteen täyttäminen estyy velkojan puolella olevasta syystä. Velallinen on tällöin ollut valmis täyttämään velvoitteensa ajallaan, mutta suoritusta ei ole ollut mahdollista tehdä velkojasta johtuneesta syystä. Näin on esimerkiksi silloin, kun velkoja ei ole ottanut vastaan velallisen suoritusta. Velvoitteesta johtuen velkojan viivästys voi näyttäytyä myös eri tavoilla.

Noutovelan ollessa kyseessä tulee velkojan käydä hakemassa suoritus velalliselta. Jos velkoja laiminlyö velvollisuutensa noutaa suoritus velalliselta, on kyseessä velkojan viivästys. Tällöin ei merkitystä liene sillä seikalla, olisiko velallinen tehnyt oikean suorituksen, mikäli velkoja olisi tullut hakemaan suoritusta oikeaan aikaan. Myös virheellisen tilitiedon johdosta viivästynyt suoritus on velkojan viivästys, kun velkoja on antanut velalliselle virheelliset tilitiedot.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »