Minilex - Lakipuhelin

Velkoja voi siirtää saamisoikeutensa toiselle


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Saamisoikeus kuuluu velkojan varallisuuteen. Pääsäännön mukaan saamisoikeuden eli oikeuden saada suoritus velalliselta voi siirtää toiselle. Siirtäminen voi tapahtua esimerkiksi lahjalla tai muuten. Molemminpuolisesti velvoittavassa oikeussuhteessa, esimerkiksi kaupassa, siirtäjä jää kuitenkin velvolliseksi omista suoritteistaan, vaikka siirtäisikin saamisoikeutensa toiselle.

Siirron voi tehdä jopa velallista kuulematta. Jotta siirronsaajan oikeus uutena velkojana voisi toteutua täydellisesti, on velalliselle ilmoitettava siirrosta. Muutoin velallinen tehdessään suorituksen aiemmalle velkojalle saa maksusuojaa. Samoin viivästys suorituksessa johtuisi tällöin velkojasta, jos velkoja ei olisi informoinut velallista siirrosta.

Saamisoikeus voi tosin siirtyä muutoinkin, kuin erityisellä siirtämistoimella. Esimerkiksi perheoikeudelliset saannot, kuten perintö, voivat sisältää saamisoikeuksia. Kaikki saamisoikeudet eivät kuitenkaan ole siirrettävissä. Eräät suoritukset ovat siten henkilökohtaisia, että niitä ei voi siirtää. Esimerkiksi oikeus elatusapuun on periaatteessa luovuttamaton oikeus, jota ei voida siirtää kenellekään toiselle edunsaajalle.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »