Minilex - Lakipuhelin

Velkajärjestelyn suhde velan vanhentumiseen


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Yksityishenkilön velkajärjestelystä annettu laki ei sisällä säännöksiä velan vanhentumisesta. Velkajärjestelylain sijaan velan vanhentumisesta säädetään velan vanhentumisesta annetussa laissa.

Velan vanhentumisesta annetun lain mukaan velan vanhentuminen katkeaa, kun velkoja ilmoittaa saatavansa velallista koskevassa maksukyvyttömyysmenettelyssä. Lisäksi säädetään, että jos tuomioistuin tekee päätöksen maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamisesta, keskeytyy velan vanhentuminen menettelyn ajaksi.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa