Minilex - Lakipuhelin

Velkajärjestelyn piiriin kuuluva velka ja varallisuus velallisen harjoittaessa elinkeinotoimintaa


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Yksityishenkilön velkajärjestelystä annettu laki sisältää erityisiä säännöksiä siitä, mikä osuus elinkeinotoimintaa harjoittavan velkajärjestelyvelallisen varallisuudesta ja veloista kuuluu velkajärjestelyn piiriin.

Velkoihin ja velkaantumiseen liittyen laissa säädetään ensinnäkin, etteivät elinkeinotoimintaan liittyvät tai ”velallisen yhtiön” velat kuulu velkajärjestelyn piiriin. Lisäksi laissa säädetään, että velallinen voi velkajärjestelynkin aikana tehdä, pääsäännöstä poiketen, elinkeinotoiminnan kannalta tarpeellista velkaa, kunhan velka ei ole määrältään tai ehdoiltaan epätavallista. Elinkeinotoiminnan jatkuvuutta yksityishenkilön velkajärjestelyn yhteydessä turvataan lain määräyksellä, jonka mukaan yksityinen elinkeinon- tai ammatinharjoittaja ei ole menettelyssä velvollinen muuttamaan rahaksi sellaista elinkeinotoimintaan liittyvää varallisuutta, jota elinkeinotoiminnan tarkoituksenmukainen jatkaminen edellyttää.

Avoimen- ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehen osuutta yhtiössä ei tule velkajärjestelyssä muuttaa rahaksi, jollei joku velkojista sitä vaadi ja samalla saata todennäköiseksi, että tämä johtaisi velkojan kannalta parempaan tulokseen kuin yhtiöosuuden säilyminen velallisella

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa