Minilex - Lakipuhelin

Velan vanhentuminen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Velka vanhentuu yleensä kolmessa vuodessa, ellei vanhentumista ole sitä ennen katkaistu. Tätä kutsutaan velan yleiseksi vanhentumisajaksi. Velka alkaa yleensä vanhentua sen eräpäivästä tai tavaran luovuttamisesta alkaen. Mikäli velasta on annettu tuomio tai muu ulosottoperuste, on vanhentumisaika viisi vuotta. Joissakin tapauksissa vanhentumisaika on 10 vuotta.

Velan vanhentumisen katkaisemisesta on kyse esimerkiksi silloin, kun velkoja muistuttaa velallista velasta vaikkapa "karhuamalla" velkaa. Sen seurauksena vanhentumisajan kuluminen keskeytyy. Tällöin alkaa uusi, samanpituinen vanhentumisaika, joka on myös katkaistavissa. Vanhentumisaika katkeaa myös silloin, kun velkoja panee vireille ulosottoasian, nostaa kanteen velan perimiseksi tai kun esimerkiksi velallinen sopii maksujärjestelystä.

Jos velka vanhentuu, se tarkoittaa sitä, että velallisen velvollisuus suorittaa velka lakkaa. Vaikka velkoja olisi katkaissut velan vanhentumisen, niin yritysten kuluttajilta perimät velat, joista on olemassa ulosottoperuste, vanhentuvat lopullisesti 15 vuoden kuluessa siitä päivästä, jolloin ulosottoperuste annettiin. Ulosottoperuste tarkoittaa siis tuomiota, jolla maksuperuste on vahvistettu. Mikäli velkojana on yksityishenkilö, velkojen lopullinen vanhentumisaika on 20 vuotta. Mikäli velallinen on omalla toiminnallaan kuitenkin olennaisesti vaikeuttanut velkomista, voi tuomioistuin päättää määräajan pidentämisestä 10 vuodella. Näin velan enimmäispituudeksi tulee siis 30 vuotta. Tässä tulee kuitenkin huomioida, että lopullinen vanhentumisaika alkaa vasta ulosottoperusteen antamisesta. Mikäli velkoja ei siis ole hakenut ulosottoperustetta, ei lopullinen vanhentumisaika ole alkanut kulua.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa