Vapaasti harjoitettavat ja ilmoituksenvaraiset elinkeinot

Vapaasti harjoitettavia elinkeinoja ovat sellaiset elinkeinot, joita harjoitetaan omaksi elatukseksi, sekä sellaiset elinkeinot joita ei harjoiteta omaksi elatukseksi mutta joiden harjoittamiseen ei tarvita erityistä lupaa.

Omaksi elatukseksi harjoitettavassa elinkeinossa elinkeinonharjoittajan apulaisena eivät saa toimia muut kuin elinkeinonharjoittajan aviopuoliso ja/tai alaikäiset jälkeläiset, eikä toimitaan saa liittyä erityistä toimipaikkaa. Oikeus harjoittaa elinkeinoa omaksi elatukseksi on myös alaikäisellä sekä konkurssissa olevalla tai holhottavaksi julistetulla.

Ilmoituksenvarainen elinkeino on kyseessä silloin, kun kyseessä ei ole luvanvarainen elinkeino, mutta elinkeinoa harjoitetaan erityisestä toimipaikasta ja/tai elinkeinon harjoittaja käyttää apunaan vierasta ulkopuolista työvoimaa. Ilmoituksenvaraisen elinkeinon harjoittajan on oltava täysivaltainen, toisin sanoen hallittava itseään ja omaisuuttaan. Holhouksen alainen saa harjoittaa ilmoituksenvaraista elinkeinoa sillä edellytyksellä että tähän on holhoojan lupa. Joissain tapauksissa holhoojan on tarpeen hakea lupa tuomioistuimelta.

Ilmoituksenvaraisesta elinkeinosta on tehtävä perusilmoitus kaupparekisteriin. Mikäli elinkeinoa harjoittaa suomalainen yhteisö tai säätiö, on velvollisuudesta tehdä ilmoitus kaupparekisteriin säädetty erikseen.

>> Etsitkö vastausta lakiasiaasi? - Soita 0600 12 450 >>