Elinkeinotoiminta on toimeentulon hankkimista ja voiton tavoittelua

Elinkeinotoiminnan käsitettä ei ole määritelty yksiselitteisesti laissa. Kuitenkin suhteellisen vakiintunut tulkinta siitä, mitä elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan on olemassa. Elinkeinotoiminnan piirteitä ovat ensinnäkin yksilön tai yhteisön toiminta toimeentulon hankkimiseksi tai voiton tavoittelemiseksi. Elinkeinotoiminnaksi luokiteltava toiminta tapahtuu siis ansiotarkoituksessa ja sisältää jonkinlaista yrittäjäriskiä. Elinkeinotoiminnalle ominaista on myös sen jatkuvuus. Mikäli yksityishenkilö esimerkiksi päättää myydä oman autonsa, ei tämä vielä ole elinkeinotoimintaa. Mikäli hän sen sijaan myy jatkuvasti autoja ansiotarkoituksessa, on kyse elinkeinotoiminnasta.

Elinkeinotoiminta on yleensä ilmoituksenvaraista, eli siitä pitää tehdä perusilmoitus patentti- ja rekisterihallituksen hallinnoimaan kaupparekisteriin. Esimerkiksi yksityishenkilön harjoittamasta maatilataloudesta tai kalastuksesta ei kuitenkaan tarvitse tehdä ilmoitusta.

Kaupparekisterilaissa säädetään erilaisten elinkeinonharjoittajien perusilmoitusten sisältövaatimuksista. Esimerkiksi avoimen yhtiön perusilmoituksessa tulee mainita yhtiön toiminimi, yhtiösopimuksen allekirjoituspäivämäärä, kaikkien yhtiömiesten henkilötiedot, yhtiön toiminnan laatu, kotikunta, postisoite, kenellä yhtiömiehistä on oikeus kirjoittaa yhtiön toiminimi ja mahdollisen toimitusjohtajan henkilötiedot. Sen sijaan osakeyhtiön perusilmoitukselta vaaditaan huomattavasti laajempaa sisältöä. Yksityisen elinkeinonharjoittajan perusilmoitukseen puolestaan riittävät elinkeinonharjoittajan henkilötiedot, tieto elinkeinonharjoittajan toiminimestä ja harjoitettavan toiminnan laadusta, toimintakunnasta sekä toimipaikan postiosoitteesta.

Ilmoituksenvaraisuuden lisäksi osa elinkeinotoiminnasta on myös luvanvaraista. Esimerkkinä luvanvaraisesta elinkeinotoiminnasta käy luottolaitostoiminta. Luottolaitostoiminnan harjoittamiseen vaaditaan siten kaupparekisteriin tehtävän ilmoituksen lisäksi toimilupa.

>> Etsitkö vastausta lakiasiaasi? - Soita 0600 12 450 >>