Minilex - Lakipuhelin

Tuntemattomat velkojat yksityishenkilön velkajärjestelyssä


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Toisinaan käy niin, että vasta velkajärjestelyssä vahvistetun maksuohjelman päätyttyä ilmenee velkajärjestelyn piiriin kuuluva velka, joka olisi voitu ottaa maksuohjelmassa huomioon. Tällaisia tuntemattomia velkoja ei ole haluttu asettaa muista velkajärjestelyveloista poikkeavaan asemaan.

Niimpä yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa säädetään nimenomaisesti, että velallisen on suoritettava tällaisesta tuntemattomasta velasta se määrä, jonka velkoja olisi saanut siinä tapauksessa, että kyseinen velka olisi sisältynyt jo päättyneeseen maksuohjelmaan.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa