Minilex - Lakipuhelin

Selvitys velkaantumisesta velkajärjestelyn edellytyksenä


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Velkajärjestelyyn on mahdollista päätyä vain velallisen itsensä aloitteesta. Velkajärjestely on tuomioistuinasiana luonteeltaan hakemusasian käsittelyä, joka perustuu suurilta osin velallisen itsensä aktiivisuuteen ja haluun työskennellä taloudellisen tilanteensa korjaamiseksi.

Jotta tuomioistuin voisi perusteellisesti harkita velkajärjestelyn edellytysten ja esteiden olemassaoloa, tulee sen saada kattavat tiedot asiassa vaikuttavista olosuhteista. Asian luonteesta johtuen näiden tietojen kerääminen velalliselta itseltään on tehokkain ja parhaiten soveltuva vaihtoehto.

Velkajärjestelyä hakiessaan velallisen onkin esitettävä ensinnäkin selvitys velan ottamisen syistä sekä tuloista ja varoista, joilla velat oli tarkoitus maksaa takaisin. Lisäksi velallisen tulee velkajärjestelyä koskevan hakemuksensa yhteydessä tehdä selkoa sekä niistä seikoista, jotka ovat aiheuttaneet hänen maksukyvyttömyytensä.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa