Minilex - Lakipuhelin

Potilasvahinko: Lääkevahinkolautakunta


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Lääkevahinkolautakunta on Lääkevahinkovakuutuspoolin asettama asiantuntijoista koostuva muutoksenhaku- ja lausuntotoimielin. Sen tehtävänä on antaa lääkevahinkojen korvaamista koskevia maksuttomia lausuntoja vakuutuksenantajalle, vakuutuksenottajalle sekä vahingonkärsijälle. Lääkevahinkolautakuntaan kuuluu lainoppineet puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kaksi lääkärijäsentä sekä kaksi lääkkeiden valmistajien ja maahantuojien edustajaa.

Lääkevahinkolautakunnalla ei ole asioiden ratkaisupakkoa kuten monilla viranomaisilla. Lautakunta voi jättää lausunnon antamatta asiassa, joka katsotaan aiheettomaksi. Tämä on perusteltua, koska lausunnot ovat maksuttomia ja aiheettomiin kysymyksiin vastaaminen voisi ruuhkauttaa lautakunnan toiminnan.

Lääkevahinkolautakunnalta voi pyytää lausuntoa vapaamuotoisella kirjallisella pyynnöllä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää lääkevakuutuksenantajan korvauspäätöksestä. Myös lääkevahinkovakuutuspooli voi pyytää lausuntoa ennen kuin se tekee asiassa korvauspäätöksen. Jos vahingonkärsijä ei ole tyytyväinen lautakunnan ratkaisuehdotukseen, lääkevahinkoa koskeva korvausasia voidaan viedä erityiseen välimiesmenettelyyn ratkaistavaksi.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »