Minilex - Lakipuhelin

Maksuohjelman keston jatkaminen yksityisvelkojan hyväksi


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Yksittäisellä yksityishenkilöllä on velkojan asemassa oikeus vaatia maksuohjelman keston jatkamista hänen kohdallaan enintään kaksi vuotta sen jälkeen, kun maksuohjelma on muiden tavallisten velkojen osalta päättynyt. Tämä oikeus koskee esimerkiksi henkilöä, joka on tullut velkojan asemaan velkajärjestelyvelallisen velasta antaman takauksensa seurauksena.

Lainsäädännössä maksuohjelman jatkamiselle yksityisvelkojan hyväksi asetetut kriteerit ovat kuitenkin suhteellisen tiukat. Edellytyksenä ohjelman jatkamiselle näet on, että sitä voidaan pitää kohtuullisena ottaen huomioon yksityisvelkojan saatavan peruste ja määrä, hänen taloudellinen asemansa sekä velallisen olosuhteet.

Pääsääntönä on, että maksuohjelman keston jatkamisesta päätetään samalla kuin maksuohjelma vahvistetaan. Päätös maksuohjelman jatkamisesta voidaan kuitenkin tehdä myös maksuohjelman keston aikana, jos asiaa ei ole voitu päättää maksuohjelmaa vahvistettaessa yksityisvelkojan saatavan määrän epäselvyyden tai muun erityisen syyn vuoksi.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa