Minilex - Lakipuhelin

Ylimääräinen muutoksenhaku veropetos asiassa- KKO:2014:94

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Ylimääräinen muutoksenhaku
    Kantelu
    Ihmisoikeusloukkaus
    Veropetos
    Törkeä veropetos

Tapauksessa KKO 2014:94 hovioikeus tuomitsi A:n törkeästä veropetoksesta sekä muutamasta muusta rikoksesta vankeuteen. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan hovioikeus loukkasi Euroopan ihmisoikeussopimuksen ne bis in idem-kieltoa tuomitessaan A:n törkeästä veropetoksesta, vaikka 

 

A oli tuomittu hovioikeuden 23.12.2010 antamalla lainvoimaisella tuomiolla henkilökohtaisessa verotuksessa tehdystä törkeästä veropetoksesta sekä eräistä muista rikoksista yhteiseen vankeusrangaistukseen. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin oli 20.5.2014 antamassaan ratkaisussa todennut, että oikeudenkäynnissä oli loukattu Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7. lisäpöytäkirjan 4 artiklaan perustuvaa ne bis in idem -kieltoa, kun A oli tuomittu hovioikeudessa törkeästä veropetoksesta, vaikka A:ta koskeva veronkorotusmenettely oli tullut lopulliseksi ennen rikostuomiota.

Jos tuomiossa on tehty virhe, voi sen oikeudenkäymiskaaren mukaisin edellytyksin poistaa. Suomen lain mukaan Euroopan ihmissoikeustuomioistuimen lausuma ihmisoikeusloukkaus ei ole itsessään ole lainvoimaisen tuomion purkamisen peruste. Tällainen lausuma ei siis velvoita sopimusvaltioita järjestämään ylimääräistä muutoksenhakua ihmisoikeusloukkauksen perusteella.

Korkeimman oikeuden mukaan hovioikeuteen kohdistunut väite oikeudenkäyntivirheestä on perusteeton. Korkein oikeus katsoo, että perusteita A:n syyksi luetun rikoksen tuomion purkamiselle ei ole ja hylkää hakemuksen siltä osin kuin se koskee A:n törkeää veropetosta.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa