Minilex - Lakipuhelin

KKO:2017:11

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen
    Eurooppalainen pidätysmääräys

Tapauksessa oli kyse ihmisoikeuksia loukkaavista vankilaoloista ja henkilön luovuttamisesta vapausrangaistuksen täytäntöönpanoa varten. Siinä Bulgarian toimivaltainen oikeusviranomainen oli antanut Bulgarian kansalaista koskevan pidätysmääräyksen vapausrangaistuksen täytäntöönpanoa varten. Tapauksessa oli kyse siitä, oliko luovuttamiselle kieltäytymisperuste Bulgarian vankilaolosuhteiden perusteella. Rikoksesta johtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain (EU-luovuttamislaki) 5 §:n 1 momentin 6 kohdassa säädetään tästä kieltäytymisperusteesta. Kysymys oli myös siitä, oliko luovuttamiselle kyseisen lain 6 §:n 6 kohdassa tarkoitettu harkinnanvarainen kieltäytymisperuste.

Syyttäjä vaati, että Bulgarian kansalainen A luovutetaan Bulgariaan vapausrangaistuksen täytäntöönpanoa varten. Pidätysmääräyksen peruteena oli Sofian alioikeuden määräämä vangitsemismääräys. A vastusti luovuttamista. Käräjäoikeus totesi luovuttamisen edellytysten toteutuneen ja määräsi A:n luovutettavaksi Bulgariaan ja pidettäväksi säilössä, kunnes luovuttamispäätös pannaan täytäntöön tai asiassa toisin määrätään. A:lle myönnettiin valituslupa korkeimpaan oikeuteen. Syyttäjä puolestaan vaati, että valitus hylätään.

Korkein oikeus katsoi, ettei asiassa ole perustetta kieltäytyä luovuttamasta A:ta Bulgariaan vapausrangaistuksen täytäntöönpanoa varten. Korkein oikeus tuli siis siihen tulokseen, ettei käräjäoikeuden päätöstä muuteta. Luovuttamisesta kieltäytymistä on korkeimman oikeuden mukaan arvioitava luovutettavaa koskevien olosuhteiden perusteella. Korkein oikeus perusteli päätöstään muun muassa sillä, että vapausrangaistuksen suorittamiseen tarkoitettu vankila oli korjaustöiden alla ja se oli tarkoitus parantaa vastaamaan eurooppalaisia vaatimuksia. Viranomaiset olivat ryhtyneet myös vankilassa tapahtuvaa väkivaltaisuutta ehkäiseviin toimenpiteisiin. A:lla ei myöskään katsottu olevan Suomeen siteitä, jotka estäisivät hänen luovuttamisensa Bulgariaan.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa