Minilex - Lakipuhelin

Vakuutusoikeuden jäsenen esteellisyys - KKO:2004:42

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Tuomari
    Esteellisyys
    Oikeudenmukainen oikeudenkäynti

Tässä Korkeimman oikeuden ratkaisemassa tapauksessa on kyse tuomarin esteellisyyden arvioinnista oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin esteenä.

Työttömyyskassa oli hakenut vakuutusoikeutta poistamaan A:lle myönnettyjä työttömyysturvaetuuksia koskevat päätökset ja palauttamaan asian kassalle päätettäväksi. Asia ratkaistiin A:n vahingoksi, ja A valitti päätöksestä vakuutusoikeuteen. Asian ratkaisuun vakuutusoikeudessa osallistui molemmilla kerroilla sama vakuutusoikeuden jäsen. A vaati Korkeimmalta oikeudelta viimeisimmän vakuutusoikeuden päätöksen purkamista, tai poistamista kantelulla, perusteenaan vakuutusoikeuden jäsenen mahdollinen esteellisyys.

Korkein oikeus jätti tutkimatta A:n hakemuksen päätöksen purkamisen osalta, sillä päätöksen purkaminen asiassa, joka koskee työttömyysturvalain mukaista oikeutta työttömyysturvaan, ei kuulu Korkeimman oikeuden toimivaltaan.

Poistamisen osalta A perusteli vakuutusoikeuden jäsenen esteellisyyttä esimerkiksi sillä, että tämä oli vakuutusoikeuden kokoonpanoon kuuluvana työnantajaedustajana jonkinlainen vastapuolen edustaja häneen nähden ja että tämä oli mitä ilmeisimmin siirtänyt A:n syyllisyydestä saamiaan oikeudettomia ajatuksia ja ennakkokäsityksiä asian uuteen käsittelyyn. Korkein oikeus totesi, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännöstä ilmenee, ettei tiettyjen etutahojen ehdotuksesta määrättyjen jäsenten kuulumista tuomioistuimen kokoonpanoon ole sinänsä pidetty Euroopan ihmisoikeussopimuksen (oikeudenmukainen oikeudenkäynti) vastaisena.

Oikeudenkäymiskaaren mukaan henkilö on esteellinen toimimaan tuomarina, jos hän on ollut toisessa oikeudessa samassa asiassa tuomarina taikka aikaisemmin päättänyt jotakin siihen asiaan kuuluvaa. Korkein oikeus näki, että vaikka eri vaiheissa tehtävät päätökset sinänsä liittyvät samaan asiakokonaisuuteen, niitä ei välttämättä voida pitää nyt sovellettavan esteellisyyssäännöksen kannalta "samaan asiaan kuuluvina".

Lisäksi Korkein oikeus totesi oikeudenkäymiskaaren mukaisesti, että tuomarin oletetaan täyttävän henkilökohtaisen, subjektiivisen puolueettomuuden vaatimukset, jollei toisin osoiteta. A:n ei katsottu tätä osoittaneen ja lopulta Korkein oikeus yksimielisesti hylkäsi A:n hakemuksen myös päätöksen poistamisen osalta.

Tuomarin esteellisyydestä säädetään Euroopan Ihmissoikeussopimuksessa ja Suomen lainsäädännössä oikeudenkäymiskaaressa. Tuomarin esteettömyyden varmistaminen on yksi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeista. On äärimmäisen tärkeää, että ratkaisijan asemassa jokaisessa oikeudellisessa asiassa on puolueeton taho.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa