Minilex - Lakipuhelin

KKO:1997:102 Tuomarin esteellisyys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Tuomari
    Esteellisyys

Korkeimman oikeuden ratkaistavaksi tuli kysymys tuomarin esteellisyydestä.

Käräjäoikeus oli hyväksynyt henkilön B nostaman kanteen yksipuolisella tuomiolla ja velvoittanut henkilö A:n suorittamaan rahoitussopimukseen perustuen osakeyhtiölle 14 308,64 markkaa ja osamaksusopimukseen perustuen 42 407 markkaa korkoineen.

A oli hakenut takaisinsaantia yksipuoliseen tuomioon ja vaatinut sitä kumottavaksi. Käräjäoikeus oli hylännyt A:n vaatimuksen osamaksusopimuksen osalta osatuomiolla ja rahoitussopimuksen osalta tuomiolla. Niin B:n nostaman kanteen käsittelyssä, kuin A:n takaisinsaantikanteen käsittelyissä X oli toiminut käräjäoikeuden puheenjohtajana. 

Hovioikeus oli todennut X:n olevan esteellinen, kun hän oli yksipuolisella tuomiolla hylännyt A:n vaatimuksen siitä, ettei kyseessä ollutta velkomusta olisi tullut hyväksyä ja ratkaissut sen jälkeen kyseisen tuomion kumoamista koskevan kanteen. Hän oli siten tutkinut uudestaan velkomusta, jonka oli jo kerran hyväksynyt. Hovioikeus totesi, että vaikka asiassa ei ollut aihetta epäillä X:n puolueettomuutta, huomioon tuli ottaa ihmisoikeussopimuksen perusoikeudet ja ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntö puolueetonta tuomioistuinta koskien. Ratkaisevaa oli se, että miltä asia näytti ulospäin.

Korkein oikeus huomautti, että kun käräjäoikeus on hyväksynyt kanteen ja hylännyt A:n vaatimukset velkomuksen osalta yksipuolisessa tuomiossa, se on jo ottanut kantaa asiaan ja A:n esittämiin perusteisiin. Nuo samat perusteet olivat arvioitavana takaisinsaantikanteessa. 

Oikeudenkäymiskaaren 13 luvun 1 §:n mukaan tuomari on esteellinen ratkaisemaan asian, jos hän on toisessa oikeudessa ollut samassa asiassa tuomarina. Korkein oikeus totesi, että lainkohtaa voidaan pitää yleisenä ilmauksena säännöstä, jonka mukaan tuomarilla ei saa olla ennakkokäsitystä ratkaistavasta asiasta.  Lainkohtaa voitiin siten tulkita myös tilanteissa, joissa kyse oli samasta tuomioistuimesta.

KKO:n mukaan X:llä on saattanut olla ennakkokäsitys asiasta.  Jotta tuomioistuimen puolueettomuus olisi toteutunut, hänen ei olisi tullut osallistua takaisinsaantikanteen käsittelyyn. X oli ollut esteellinen. 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa