Minilex - Lakipuhelin

Turvapaikan myöntäminen-KHO:2016:220

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Ulkomaalaisasia
    Kansainvälinen suojelu
    Turvapaikka
    Toissijainen suojelu

Tapauksessa hakija oli Jemenin kansalainen joka haki turvapaikkaa Suomesta vuonna 2016. Maahanmuuttovirasto oli myöntänyt hakijalle turvapaikan vuodeksi mutta hylännyt  turvapaikkaa ja toissijaista suojelua koskevan hakemuksen. Hakija kuului kotimaassaan puolueeseen jonka tarkoituksena on ollut ajaa Etelä-Jemenin itsenäistymistä rauhanomaisin keinoin. Hakija ei ole kantanut asetta. Council of the Peaceful Movement to Liberate South -liike kuuluu Al-Hirak Al-Janoubi nimiseen liikkeeseen, joka alkoi vaikuttaa Jemenissä vuonna 2007. Hakija on kertonut saaneensa kaksi haastetta sekä hän on kertonut nimensä olevan pidätettävien listalla puoluejäsenyyden takia, ja hän  on pelännyt kotimaansa turvallisuuspalvelun surmaavan hänet sen vuoksi, että hän kuuluu Al-Hirak Al-Silmi -puolueeseen. Human Rights Watch arvioi yleisen ihmisoikeustilanteen olleen vuonna 2014 huono hakijan kotimaassa sekä Jemenissä arvioidaan olevan yli miljoona sisäistä pakolaista United Nations High Commissioner for Refugees mukaan. Monet koulut, lentokentät ja sairaalat ovat tuhoutuneet, niin ikään United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairsin mukaan vuonna 2015 elintarvikkeiden ja polttoaineiden hinnat ovat nousseet. Koska asiassa ei ole vainoksi katsottavaa tekoa eikä vainoavaa tahoa, Maahanmuuttovirasto on katsonut, ettei hakijalla ole perustellusti aihetta pelätä joutuvansa kotimaassaan vainotuksi. 

Maahanmuuttoviraston jälkeen tapausta käsiteltiin Hallinto-oikeudessa, joka kumosi Maahanmuuttoviraston päätöksen osittain ja palautti asian virastolle uudelleen käsiteltäväksi todeten, että hakijalle on myönnettävä oleskelulupa toissijaisen suojelun tarpeen perusteella. Hakija ei  tehnyt todennäköiseksi, että hänellä olisi ulkomaalaislain 87 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla perustellusti aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi kotimaassaan. Hakijalle ei näin ollen Hallinto-oikeuden mukaan voida antaa turvapaikkaa. Hallinto-oikeus totesi kuitenkin että  hakijan kotimaan turvallisuustilanteesta saatujen selvitysten perusteella asiassa on ilmennyt seikkoja, joiden vuoksi on merkittäviä perusteita uskoa hakijan joutuvan kotimaassaan todelliseen vaaraan kärsiä mielivaltaisesta väkivallasta johtuvaa vakavaa haittaa ulkomaalaislain 88 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Hakijalle on näin ollen myönnettävä oleskelulupa toissijaisen suojelun tarpeen perusteella.

Turvapaikkaa hakenut henkilö valitti tämän jälkeen Korkeimpaan oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi hakijan valituslupahakemuksen, eikä siten tältä osin anna ratkaisua valitukseen ja tällöin Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta. Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Matti Pellonpää, Sakari Vanhala, Janne Aer, Petri Helander ja Tuomas Kuokkanen. Korkein oikeus perusteli päätöstään sillä perusteella että koska hakijan edellytykset turvapaikan antamiselle eivät täyty, asiassa on arvioitava, onko ulkomaalaislaissa esitetty merkittäviä perusteita uskoa, että jos hakija palautetaan kotimaahansa, hän joutuisi todelliseen vaaraan kärsiä vakavaa haittaa, ja hän on kykenemätön tai sellaisen vaaran vuoksi haluton turvautumaan sanotun maan suojeluun. Mielivaltaisen väkivallan laajuus ja sattumanvaraisuus huomioon ottaen ulkomaalaislain 88 e:ssä tarkoitettuun maan sisäiseen pakoon turvautuminen ei ole tämänhetkisissä olosuhteissa mahdollinen tai kohtuullinen vaihtoehto.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa