Minilex - Lakipuhelin

Rikoksentekijän luovuttaminen - KKO:2011:8

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Rikoksentekijän luovuttaminen
    Eurooppalainen pidätysmääräys

Tapauksessa oli kyse siitä, oliko luovuttamiselle rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain mukainen harkinnanvarainen kieltäytymisperuste. Viron toimivaltainen oikeusviranomainen oli antanut Viron kansalaista koskevan eurooppalaisen pidätysmääräyksen vapaudenmenetyksen käsittävän rangaistuksen täytäntöönpanemista varten.

Lain mukaan harkinnanvaraiset kieltäytymisperusteet tarkoittavat, että luovuttamisesta voidaan kieltäytyä, jos pyyntö koskee vapausrangaistuksen täytäntöönpanoa, luovutettavaksi pyydetty asuu Suomessa pysyvästi ja pyytää saada suorittaa vapausrangaistuksen Suomessa sekä hänen henkilökohtaisten olosuhteittensa tai muun erityisen syyn takia on perusteltua, että hän suorittaa vapausrangaistuksen Suomessa. Vapausrangaistus tulee panna Suomessa täytäntöön noudattaen, mitä siitä erikseen säädetään.

Syyttäjä pyysi, että A luovutetaan Viroon kärsimään vapausrangaistustaan, muuta luovuttamisen täytäntöönpanoa tuli lykätä siihen saakka, kunnes A:lla Suomessa olevat syytteet oli lainvoimaisesti ratkaistu ja niistä tuomittu mahdollinen rangaistus suoritettu. A vastusti luovuttamista. Hän oli asunut pysyvästi Suomessa pidemmän aikaa, mutta hän oli jättänyt ilmoittamatta osoitetietonsa viranomaiseille Suomessa turvallisuussyistä. A oli satunnaisesti tehnyt töitä rakennuksilla. Lisäksi A asui avovaimonsa ja kahden lapsensa kanssa. Lisäksi A:n äiti asui Suomessa. A oli pyytänyt saada suorittaa Virossa tuomitun vapausrangaistuksen Suomessa.

Käräjäoikeus ei suostunut A:n luovuttamiseen Viroon. Käräjäoikeus katsoi, että pysyvän asumisen ja pyynnön lisäksi kieltäytymisperusteen olemassaolo edellytti, että luovutettavaksi pyydetyn henkilökohtaisten olosuhteitten tai muun erityisen syyn takia oli perusteltua, että hän suoritti rangaistuksen Suomessa. Tuli ottaa huomioon luovutetun integroituminen yhteiskuntaan ja Suomessa olevien perhesuhteiden tiiviyteen.

Korkein oikeus päätyi siihen lopputulokseen, että käräjäoikeuden päätös kumotaan ja A:n luovuttamiseen suostutaan. Korkein oikeus katsoi, että edellytyksen eurooppalaisen pidätysmääräyksen ja EU-luovuttamislain perusteella A:n luovuttamiselle ovat olemassa eikä kieltäytymisperusteita ole. Korkeimman oikeuden mukaan perhe oli asunut Suomessa niin lyhyen ajan, ettei perhesiteitä Suomeen voida pitää merkittävinä. Lisäksi A:n taloudelliset siteet Suomeen ovat jääneet varsin vähäisiksi. Lisäksi kielteisenä seikkana tulee ottaa huomioon rikollisuus, johon A on Suomessa syyllistynyt. Näin ollen A:n henkilökohtaisten olosuhteiden tai muun erityisen syyn takia ei ole perusteltua, että A suorittaisi vapausrangaistuksen Suomessa.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa