Minilex - Lakipuhelin

Pakolaisaseman lakkauttaminen ja maasta karkottaminen – KHO:2016:199

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Ulkomaalaisasia
    Pakolaisaseman lakkauttaminen
    Muuttuneet olosuhteet
    Suojelun tarve
    Karkottaminen

Maahanmuuttovirasto oli lakkauttanut Irakista Suomen pakolaiskiintiössä hyväksytyn A:n pakolaisaseman. Tämä johtui siitä, että Irakin yhteiskunnallisissa olosuhteissa ja turvallisuustilanteessa oli tapahtunut niin suuria muutoksia, ettei A:n katsottu tarvitsevan enää pakolaisaseman tarjoamaa turvapaikkaa. Lisäksi Maahanmuuttovirasto oli määrännyt A:n koko Schengen-aluetta koskevaan maahantulokieltoon, koska A oli Suomessa ollessaan syyllistynyt useisiin vakaviin rikoksiin, kuten törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja törkeään raiskaukseen. A:n katsottiin olevan vaaraksi muiden turvallisuudelle ja yleiselle järjestykselle. A ei ollut myöskään hankkinut ammatillista koulutusta, työpaikkaa tai osannut kunnolla suomea, joten hänen ei voitu katsoa integroituneen suomalaiseen yhteiskuntaan. A:n karkottamista vastaan puhuivat se, että hän oli ollut Suomessa pitkään ja hänellä oli Suomessa perhe. Maahanmuuttovirasto katsoi, etteivät nämä seikat ole tarpeeksi painavia.

Hallinto-oikeus ei muuttanut Maahanmuuttoviraston päätöstä. A:lle myönnettiin valituslupa korkeimmasta hallinto-oikeudesta, joka myöskin yhtyi Maahanmuuttoviraston näkemykseen. Korkein hallinto-oikeus arvioi, että olosuhteet, joiden perusteella A:lle oli myönnetty pakolaisasema, olivat lakanneet olemasta pysyvästi. Karkottamisen suhteen korkein hallinto-oikeus katsoi, että A on syyllistynyt toistuvasti vakaviin rikoksiin, eikä hänen karkottamistaan vastaan puhuvia seikkoja voida pitää kovin painavina. Vaikka A on ollut Suomessa 20 vuotta, ei hän ole integroitunut suomalaiseen yhteiskuntaan. A ei myöskään asunut puolisonsa ja lapsensa kanssa.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että A:n pakolaisasema oli voitu lakkauttaa ja hänet oli voitu määrätä karkotettavaksi kotimaahansa Irakiin sekä toistaiseksi voimassa olevaan maahantulokieltoon.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa