Minilex - Lakipuhelin

Maksukyvyttömyysmenettely ja Saksan lain soveltaminen - KKO:2014:99

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Kansainvälinen yksityisoikeus
    Lainvalinta
    Maksukyvyttömyysmenettely
    Takaisinsaanti

Tapauksessa KKO 2014:99 saksalaisen sijoitusyhtiön maksukyvyttömyysmenettelyn selvittäjä oli vaatinut käräjäoikeudessa suomalaista sijoittajaa A palauttamaan yhtiöstä saamiaan varoja maksukyvyttömyysmenettelyyn Saksan lain nojalla. A:n mukaan kanne olisi tullut jättää tutkimatta sillä perusteella, että asiassa tuli soveltaa Suomen lakia, jonka mukaan vaatimus oli jo vanhentunut. Käräjäoikeus hyväksyi kanteen ja velvoitti A:n palauttamaan noin 25 000 euroa maksukyvyttömyysmenettelyyn. A valitti tuomiosta hovioikeuteen, joka hyväksyi valituksen sillä perusteella, että asiassa tuli soveltaa Suomen lakia, jonka mukaan palautusvaatimuksen hyväksymiselle ei ollut edellytyksiä. Saksalaisen yhtiön selvittäjä valitti ratkaisusta korkeimpaan oikeuteen.

 

Korkein oikeus kumosi hovioikeuden tuomion ja jätti asian käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen varaan. A:n tuli siten palauttaa vaadittu rahasumma maksukyvyttömyysmenettelyyn. Korkeimman oikeuden mukaan Suomen kansainvälisten yksityisoikeudellisten periaatteiden mukaan maksukyvyttömyysmenettelyyn tuli soveltaa sen maan lakia, jossa maksukyvyttömyysmenettely oli aloitettu. Näin ollen korkein oikeus sovelsi Saksan lakia, jonka mukaan edellytykset maksettujen voittojen palauttamiselle täyttyivät.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa