Minilex - Lakipuhelin

Lomauttamisen sukupuolta syrjivä vaikutus - KKO:2004:59

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Palvelussuhde
    Lomauttaminen
    Syrjintä
    naisten ja miesten välinen tasa-arvo

Korkeimman oikeuden tapauksessa oli kyse lomautuksesta. Perusturvatoimialan viranhaltijoiden ja työntekijöiden lomautuksen syyksi oli ilmoitettu taloudellisista syistä johtunut työn tilapäinen väheneminen, kaupungin taloudellinen alijäämä vuosina 1996 - 1999 ja talousarvioraamien puitteissa pysyminen vuonna 1999. Toimiala oli ollut Kajaanin kaupungin toimialoista naisvaltaisin. Kajaanin käräjäoikeus päätyi asiassa lopputulemaan, jossa lomauttaminen ei ollut aiheetonta ja sukupuolta syrjivää. Valitus toimitettiin Itä-Suomen hovioikeuteen käsittelyyn, jossa hovioikeus tarkasteli asiaa erilaisesta näkökulmasta, ja kumosi käräjäoikeuden ratkaisun. Pääosin ratkaisu tuli kumotuksi sillä perustein, että yrityksen palkkamenot olivat olleet talousarvion edellyttämää alhaisemmat. Lomautuksia oli tästä huolimatta jatkettu edelleen.

Tapauksen päätyessä Korkeimpaan oikeuteen, lomautetut vaativat hyvityksen korottamista kun taas kaupunki vaati asian kumoamista. Kaupunki oli lomauttanut kaikkiaan 623 kaupungin perusturvatoimialan viranhaltijaa ja työntekijää. Kanteessa vedottiin naisten ja miesten välisen tasa-arvosta annetun lain 7 §:ssä säädetyn syrjintäkiellon rikkomiseen, kun huomattavasti naisvaltaisen alan henkilöstöä oli irtisanottu. Syrjintää on lain mukaan sekä välillinen että välitön syrjintä. Korkeimman oikeuden mukaan on selvää, että kaupungin menettely käsittää tasa-arvolain syrjinnän, kun lomautukset ovat keskittyneet merkittävästi juuri naisvaltaiseen alaan.

Asiassa on kuitenkin tuotu esille kunnan eri toimialojen taloudellinen itsenäisyys. Korkeimman oikeuden punnittavaksi tapauksessa tulikin kunnan taloudellisiin seikkoihin perustuvan syyn merkittävyyden arviointi. On selvää, että aiheeton syrjintä on lainvastaista. Kun syrjinnän aiheutumiselle on ollut riittävät perusteet, ja tuotu esiin, ettei naisten lomauttaminen ole johtunut tahallisesta syrjinnästä, vaan objektiivisesta perusteesta. Korkein oikeus katsoi Kajaanin kaupungin osoittaneen, että sen menettely on johtunut muusta seikasta, kuin sukupuolta syrjivästä menettelystä. Asia jäi täten lopulta käräjäoikeuden tuomion varaan ja Kajaanin kaupunki vapautettiin korvausvelvollisuudesta.

Vaikka asiassa taloudelliset vaikeudet eivät olleet rajoittuneet ainoastaan perusturvatoimialaan, ovat taloudelliset ongelmat olleet erityislaatuisia juuri perusturvatoimialalla. Kaupungin kohtelu ei olekaan perustunut eriarvoiseen kohteluun, vaan kysymyksessä on ollut ongelmien korjaaminen, ja Korkein oikeus katsoikin, että toiminta on ollut perusteltua kunnan järkevän taloudenpidon ja toiminnan kannalta.

Syrjintäolettamaan riittää jo se, että yhtä vastakkaista sukupuolta olevaa työntekijää on kohdeltu paremmin. Korkeimman oikeuden ratkaisua voidaan kuitenkin pitää perusteltuna, sillä todellisen perustelun ollessa käsillä, ei kyse todellisuudessa ole kenenkään tasa-arvoa loukkaavasta syrjinnästä.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa