Minilex - Lakipuhelin

Lautamiehen esteellisyys maaoikeudessa - KKO:1996:124

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Tuomari
    Esteellisyys

Tapauksessa oli kyse maaoikeudessa käsitellystä lunastustoimituksesta. Lautamiehenä oli toiminut henkilö, jolla oli samaan aikaan itsellään vireillä ympäristökeskuksen kanssa kiinteistökauppa samaan suojelukohteeseen kuuluvista tiloista. Tämän johdosta katsottiin, että lautamies oli esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn ja ratkaisemiseen maaoikeudessa.

Etelä-Savon ympäristökeskus teki valituksen maaoikeuteen sillä perusteella, että yksi maaoikeuden lautamiehistä oli esteellinen, sillä tällä oli myyntitarjous edelleen vireillä.

Korkein oikeus kävi perusteluja oikeudenkäymiskaaren pohjalta läpi. Oikeudenkäymiskaaren mukaan tuomari on käsiteltävänä olevassa asiassa esteellinen muun muassa, kun hänellä "on siinä asiassa osa" tai kun hänellä "on siinä erinomaista hyötyä tai vahinkoa odotettavana". Kyseessä olleessa tapauksessa korkein oikeus katsoi, että lautamiehen vireillä oleva kauppa on tässä tapauksessa ollut seikka, jonka johdosta on voitu epäillä maaoikeuden puolueettomuuden vaarantuvan.

Korkein oikeus katsoi, että kyseinen lautamies oli esteellinen.

Korkein oikeus kumosi maaoikeuden tuomion, ja palautti asian maaoikeuteen, jonka tuli ottaa asia uudelleen käsiteltäväksi, ja toimia myös siinä laillisesti.

Maaoikeuden tuomio oli sikäli hämmästyttävä, sillä siitä saa sellaisen vaikutelman, että maaoikeus toimi kokonaisuudessaan vilpillisesti, eikä ottanut huomioon kaikkia taustoja ennen asian ratkaisemista. 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa