Minilex - Lakipuhelin

Elatusavun määrääminen - KKO:2011:97

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Avioliitto
    Puolison elatus
    Kansainvälinen yksityisoikeus

Tapauksessa Sveitsissä asuneet puolisot tuomittiin avioeroon 22 vuotta kestäneen avioliiton jälkeen. Avioeron liitännäisvaatimuksena Sveitsiin asumaan jäänyt puoliso vaati Suomeen muuttaneelta puolisolta elatusapua. Kysymys puolison oikeudesta elatusapuun Sveitsin lain nojalla. 

Lain mukaan avioliiton henkilökohtaisiin oikeusvaikutuksiin sovelletaan sen valtion lakia, missä kummallakin puolisolla on kotipaikka. Jos puolisoilla ei ole kotipaikkaa samassa valtiossa, sovelletaan sen valtion lakia, missä kummallakin puolisolla viimeksi avioliiton aikana oli kotipaikka, jos toisen puolison kotipaikka on yhä siellä. Muissa kuin edellä tarkoitetuissa tapauksissa sovelletaan sen valtion lakia, johon puolisoilla kaikki asiaan vaikuttavat seikat huomioon ottaen on läheisin yhteys.

Asiassa, joka koskee oikeutta elatukseen, sovelletaan kuitenkin sen valtion lakia, joka määrätään sovellettavaksi elatusvelvoitteisiin sovellettavasta laista Haagissa tehdyssä pöytäkirjassa. Asiassa, joka koskee elatusavun vahvistamista tai vahvistetun elatusavun muuttamista, on sen estämättä, mitä sovellettavassa laissa säädetään, elatusavun määrää harkittaessa aina otettava huomioon elatukseen oikeutetun tarve saada elatusta sekä elatusvelvollisen maksukyky.

Aviopuolisot olivat vihitty avioliittoon Sveitsissä ja siellä heille syntyi yhteinen lapsi. Mies oli muuttanut Suomeen ja hakenut avioeroa. Nainen jäi asumaan Sveitsiin, jossa oli puolisoiden viimeinen yhteinen kotipaikka. Nainen vaati miestä maksamaan elatusapua ja että elatusapu sidotaan Sveitsin liittovaltion tilastoviraston kansalliseen kuluttajaindeksiin. Sveitsin lainsäädännön mukaan puolison oli mahdollista saada toiselta puolisolta avioliiton jälkeen asianmukaista elatusta, mikäli aviopuoliso on ollut koko avioliiton ajan ollut pääasiassa kotirouva ja jäänyt eron jälkeen vaille tuoja ja varallisuuta. Pääsääntö kuitenkin on, että kumpikin puoliso vastasi avioeron jälkeen omasta elatuksestaan.

Käräjäoikeus totesi, että koska naisen kotipaikka oli Sveitsissä ja koska kyse oli elatusavusta, asiassa tuli sovellettavaksi Sveitsin lainsäädäntö huomioon ottaen Suomen laki. Käräjäoikeus totesi, että Sveitsin lain mukaan nainen oli tässä tapauksessa oikeutettu elatusapuun ja määräsi miehen maksamaan elatusapua vähimmäistoimeentulolaskelman mukaan. Myös hovioikeus päätyi samaan lopputulokseen, mutta alensi hieman suoritettavaa elatusapua.

Korkein oikeus päätyi hieman muuttamaan hovioikeuden tuomiota ja alensi maksettavan elatusavun määrää. Korkein oikeus oli ottanut määrää harkittaessa huomioon naisen tarve saada elatusta sekä miehen maksukyky, ettei tuomittua elatusapua ole pidettävä liian suurena.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa