Minilex - Lakipuhelin

Asuinhuoneistoa koskevan vuokrasopimuksen irtisanomisilmoitus - KKO:2016:6


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

  • Huoneenvuokra
    Asuinhuoneiston vuokraus
    Irtisanomisilmoitus

Korkeimman oikeuden ratkaisussa on kysymys siitä, oliko vuokranantajan irtisanominen suoritettu laissa säädetyllä tavalla. Vuokranantaja ei ollut irtisanomisilmoituksessa ilmoittanut vuokrasuhteen nimenomaista päättymispäivää. Tämän vuoksi vuokralainen piti irtisanomisilmoitusta tehottomana. Irtisanomisilmoituksessa oli ilmoitettu, että vuokranantaja irtisanoo vuokrasuhteen lakkaavaksi kuuden kuukauden irtisanomisajan kuluttuja laskettuna sen kuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanomisilmoitus on annettu vuokralaiselle tiedoksi. Ilmoituksessa oli myös päättymisajankohdan laskemisesta esimerkki. Vuokralainen oli saanut irtisanomisilmoituksen tiedoksi 12.8.2013.

Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 54 §:n 1 momentin mukaan vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen on vuokralaiselle annettava kirjallinen irtisanomisilmoitus, jossa mainitaan vuokrasuhteen päättymisajankohta. Arvioitava oli, katsotaanko vuokranantajan irtisanomisilmoituksen täyttäneen asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain vaatimukset, kun vuokrasuhteen päättymispäivää ei oltu mainittu päivämääränä.

Vuokralainen ei ollut muuttanut asuinhuoneistosta 28.2.2014 mennessä, ja vuokranantaja vaati käräjäoikeudessa vuokralaista häädön uhalla muuttamaan. Vuokralainen vastusti kannetta, koska hänen mukaan irtisanomisilmoituksessa olisi lain mukaan tullut ilmoittaa se päivä, jolloin vuokrasuhteen irtisanomisajan katsotaan alkaneen ja se ajankohta, jolloin vuokrasuhde päättyy irtisanomisajan jälkeen. Käräjäoikeus oli hyväksynyt vuokranantajan kanteen ja niin ikään hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden perustelut ja johtopäätökset siitä, että irtisanomisilmoitus oli täyttänyt asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain muotovaatimukset.

Arvioinnissa korkein oikeus katsoi, että lainkohta on tulkinnanvarainen siltä osin, onko vuokrasuhteen päättymisajankohta ilmoitettava päivämääränä vai voidaanko se ilmoittaa myös muilla tavoin. Esitöiden mukaan vuokrasuhteen päättymisajankohta voidaan yksilöidä myös irtisanomisilmoituksessa esimerkiksi ilmoittamalla irtisanomisajan pituus. Kun laissa ei ole nimenomaisesti edellytetty, että tarkka päivämäärä tulisi vuokralaiselle ilmoittaa, muotovaatimusta on tulkittava lain yleistavoitteen mukaisesti vuokralaisen tiedontarpeista lähtien. Korkeimman oikeuden mukaan muotovaatimusten tarkoituksena on, että vuokralainen saa vuokranantajalta tiedot irtisanomisen perusteista ja siitä, milloin vuokrasuhde lakkaa irtisanomisen johdosta. Korkein oikeus katsoi, että vuokralainen oli saanut yksinkertaisesti ja varmasti selville, milloin hänen vuokrasuhteensa päättyy ja milloin hänen tulee muuttaa pois.

Näin ollen korkein oikeus katsoi vuokranantajan suorittaneen irtisanomisilmoituksen lain edellyttämällä tavalla vuokrasuhteen päättymisajankohta mainittuna. Korkein oikeus ei muuttanut hovioikeuden tuomiota.

 

Selaa lakitietoa

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »