Minilex - Lakipuhelin

Ylivelkaisuus konkurssin edellytyksenä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssilain mukaan, jotta konkurssi voitaisiin aloittaa, ja velallinen voitaisiin asettaa konkurssiin, tarvitaan ainakin yksi ensisijainen edellytys tämän mahdollistamiseksi. Näitä ovat joko velallisen maksukyvyttömyys taikka velallisen ylivelkaisuus.

 

Ylivelkaisuudella tarkoitetaan sitä, että velallisen velat ovat suuremmat kuin hänen varansa ja varojen riittämistä velkojen maksuun arvioidaan tästä näkökulmasta. Maksukyvyttömyys ja ylivelkaisuus ovat lähikäsitteitä: ylivelkaisuuden arviointi on aina maksukyvyn arviointia.

 

Mikäli kyse on selvitystilassa olevasta velallisesta, kuolinpesästä tai konkurssipesästä, sovelletaan madallettua konkurssiin asettamisen perustetta.

 

Lähtökohta on, että konkurssiin voidaan asettaa sellainen velallinen, joka on maksukyvytön. Maksukyvyttömyys tarkoittaa, että velallinen on muutoin kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä.

 

Mikäli kyse on selvitystilassa olevasta velallisesta, kuolinpesästä tai konkurssipesästä, sovelletaan madallettua konkurssiin asettamisen perustetta. Tällainen velallinen voidaan asettaa konkurssiin, kun se on ylivelkainen, eli sen varat eivät riitä velkojen maksuun. Ylivelkaisuus ja maksukyvyttömyys ovat siis vaihtoehtoisia edellytyksiä konkurssiin asettamiselle. Käsitteinä ne ovat hyvin lähellä toisiaan ja käytännön tilanteissa niiden väliset erot häviävät joskus kokonaan. 

 

Ylivelkaisuus tulee kuitenkin mainita konkurssin perusteena, jos siihen vedotaan konkurssin aloittamiseksi. Esimerkiksi kuolinpesän konkurssissa konkurssihakemuksessa on mainittava selvitys kuolinpesän ylivelkaisuudesta, jos perukirjaa ei ole taikka siitä ei selviä kuolinpesän maksukyvyttömyys riittävissä määrin.

 

Konkurssin edellytyksistä, taikka mistä tahansa muusta konkurssiin liittyvistä asioista voi pyytää lisätietoa esimerkiksi soittamalla Minilexin lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa