Minilex - Lakipuhelin

Ylivelkaisuus konkurssiin asettamisen edellytyksenä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssilain mukaan, jotta konkurssi voitaisiin aloittaa, ja velallinen voitaisiin asettaa konkurssiin, tarvitaan ainakin yksi ensisijainen edellytys tämän mahdollistamiseksi. Näitä ovat joko velallisen maksukyvyttömyys taikka velallisen ylivelkaisuus.

 

Ylivelkaisuudella tarkoitetaan sitä, että velallisen velat ovat suuremmat kuin hänen varansa ja varojen riittämistä velkojen maksuun arvioidaan tästä näkökulmasta. Maksukyvyttömyys ja ylivelkaisuus ovat lähikäsitteitä: ylivelkaisuuden arviointi on aina maksukyvyn arviointia.

 

Mikäli kyse on selvitystilassa olevasta velallisesta, kuolinpesästä tai konkurssipesästä, sovelletaan madallettua konkurssiin asettamisen perustetta.

 

Selvitystilasta on tullut käytännössä konkurssin esivaihe, sillä selvitystilaan asetetut yhtiöt haetaan säännönmukaisesti konkurssiin. Selvitystilassa oleva velallinen voidaan asettaa konkurssiin, jos velallisen varat eivät riitä velkojen maksamiseen. Konkurssiin asettamisen kynnys on siis matalampi selvitystilassa olevaa velallista kohtaan. Myös selvitystilassa oleva kuolinpesä tai konkurssipesä voidaan asettaa konkurssiin ylivelkaisuuden perusteella. Kuolinpesän asettaminen konkurssiin vaatii kuitenkin erityisiä syitä, jotta menettelyn tarkoituksenmukaisuus voitaisiin perustella.

 

Käytännössä maksukyvyttömyys ja ylivelkaisuus ovat niin lähellä toisiaan, että niiden erottelu toisistaan on useasti jopa mahdoton tehtävä. Ylivelkaisuus konkurssin aloittamisen perusteena on tämän vuoksi suhteellisen harvinainen, ja useimmissa tapauksissa perusteena onkin juuri maksukyvyttömyys.

 

Ylivelkaisuus tulee kuitenkin mainita konkurssin perusteena, jos siihen vedotaan konkurssin aloittamiseksi. Esimerkiksi kuolinpesän konkurssissa konkurssihakemuksessa on mainittava selvitys kuolinpesän ylivelkaisuudesta, jos perukirjaa ei ole taikka siitä ei selviä kuolinpesän maksukyvyttömyys riittävissä määrin.

 

Konkurssin edellytyksistä, taikka mistä tahansa muusta konkurssiin liittyvistä asioista voi pyytää lisätietoa esimerkiksi soittamalla Minilexin lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa