Minilex - Lakipuhelin

Yleistä velallisselvityksestä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velallisselvityksen, eli velallisesta ja velallisen konkurssia edeltäneestä toiminnasta tehtävän selvityksen, toimittaminen kuuluu pesänhoitajan tehtäviin. Selvityksestä on käytävä ilmi muun muassa konkurssin pääasialliset syyt, velallisen kirjanpidon hoitaminen, velallisen läheisille maksetut palkat ja palkkiot sekä velallisen toiminnan ja tilien tarkastukset. Selvityksessä pesänhoitajan tulee kiinnittää huomiota myös konkurssin jatkumisen ja mahdollisen takaisinsaannin kannalta merkityksellisiin tekijöihin.

Velallisselvitys on tehtävä kahden kuukauden kuluessa konkurssin alkamisesta. Tuomioistuin voi pesänhoitajan pyynnöstä pidentää selvityksen laatimisen määräaikaa, jos selvitystä ei saada pesän laajuuden tai muun erityisen syyn vuoksi valmiiksi määräajassa.

Pesänhoitajan on toimitettava velallisselvitys syyttäjälle, velalliselle ja suurimmille velkojille. Pyynnöstä velallisselvitys on toimitettava myös muille velkojille ja esitutkintaviranomaisille.

Jos pesäluettelon laatimisen jälkeen tulee pesänhoitajan tietoon sellaisia seikkoja, joiden perusteella velallinen voitaisiin määrätä liiketoimintakieltoon, tulee pesänhoitajan ilmoittaa näistä viipymättä syyttäjälle ja konkurssiasiamiehelle.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa