Minilex - Lakipuhelin

Velallisselvitys konkurssissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Samaan aikaan kun pesänhoitaja laatii pesäluettelon konkurssissa, on hänen laadittava selvitys velallisen konkurssia edeltäneestä toiminnasta. Aikaa velallisselvityksen laatimiseen on kaksi kuukautta konkurssin aloittamisesta, mutta tätä määräaikaa voidaan pesänhoitajan pyynnöstä tarvittaessa pidentää. Määräajan pidentämisestä ei voida päättää vielä konkurssin aloittamisen yhteydessä, sillä tuomioistuin ei voi päättää pidentämisestä itse, vaan siihen vaaditaan pesänhoitajan pyyntö. Velallisselvityksen tarkoituksena on tuottaa informaatiota velallisen konkurssiin johtaneista toimista ja mahdollisesti tuoda esille seikkoja, kuten mahdolliset väärinkäytökset, jotka edellyttävät velallisen tilien tarkastamista tai esitutkintaa. Velallisselvitys on tavallaan pesäluetteloa täydentävä selvitys velallisen taloudellisesta toiminnasta ja asemasta, ja siihen olisikin tarkoituksenmukaista ottaa ne seikat, jotka puuttuvat pesäluettelosta. Velallisselvitys on laadittava kirjallisena.

Velallisselvityksestä tulee käydä ilmi ainakin velallisen omistus- ja konsernisuhteet jos velallinen on yhteisö, konkurssin pääasialliset syyt, pääpiirteet velallisen kirjanpidosta ja yhteisön toiminnassa käytetyt johtamistavat. Selvitykseen tulee myös merkitä, jos siihen on erityistä syytä, velallisen läheisille maksetut palkat ja palkkiot, sekä muut konkurssin jatkamisen kannalta merkitykselliset seikat koskien velallisen toimintaa. Erityisen tarkka selvityksen tulee olla silloin, kun on vaarana konkurssin raukeaminen. Velallisselvitykseen suositellaan liitettäväksi myös mahdolliset takaisinsaantiperusteet. Varovaisuutta ja harkintaa täytyy noudattaa silloin, jos velallisselvitykseen mahdollisesti liitettäisiin velallisen terveyttä, henkilökohtaisia oloja tai muita arkaluonteisia seikkoja koskevia tietoja. Velallisselvityksen yhteydessä pesänhoitaja antaa oman arvionsa siitä, riittävätkö pesän varat konkurssimenettelyyn täysimittaisena. Lisäksi selvitykseen tulee merkitä tiedot mahdollisista vahingonkorvaus- ja velkomisperusteista, jotka voivat lisätä konkurssipesän varallisuutta.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]